Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

  • Každý po svém,
    ale spolu

O mateřské škole

Mateřská škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření základů zdravého životního stylu, poznávání a ochranu životního prostředí (ekologická výchova). Děti jsou vedeny ke smysluplnému využívání času (prevence vzniku nežádoucích jevů), k reálnému nazírání na svět, k aktivnímu myšlení. Rozvíjíme prosociální chování, vytváříme u dětí sociální dovednosti. To vše přiměřeně jejich věku a ve spolupráci s rodinou.

Předškolní vzdělávání v MŠ probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Celý rok s úsměvem. V MŠ pracujeme s dětmi také v kroužku valašských tanečků. Starší děti se učí pískat na zobcovou flétnu. Zájemci se mají možnost v kroužku angličtiny seznamovat se základy anglického jazyka. Umožňujeme návštěvu logopeda a nabízíme nápravu vad výslovnosti přímo v mateřské škole.

Během roku připravujeme společně s rodiči pro děti řadu akcí, např. předplavecký výcvik, lyžařský kurz, mikulášskou nadílku, dětský karneval, besídku ke Dni matek, školní výlet, sportovní olympiádu, dětský den, rozloučení se školáky a další.

Aktuality z mateřské školy

Kalendář akcí

2024 Duben