Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Využití výtěžku sběru

Využití výtěžku sběru – základní informace

Škola organizuje sběrovou akci starého papíru 2x ročně (podzim, jaro) již od roku 1992. Jejím cílem je vést žáky k separaci druhotných surovin, ochraně životního prostředí a šetrnému vztahu k našim lesům.

Díky velké podpoře rodičů žáků i občanů města se nám daří v posledních letech ve sběrové soutěži Zelený strom, kterou v rámci Moravskoslezského kraje organizuje společnost ORC recycling s. r. o., pravidelně obsazovat přední příčky. Této podpory si velmi vážíme. V posledních letech se do sběrové soutěže aktivně zapojují také děti a rodiče naší MŠ Markova.

Výtěžek ze sběrové akce je zasílán na účet školy a je využit k nákupu vybavení školy (např. v roce 2018 vybavení zahradního domku a lavičky na chodby, v letech 2016, 2015, 2013, 2011 – 6x projekční sada do tříd) a financování školních i mimoškolních aktivit žáků. Poměrnou část výtěžku využívají také děti MŠ Markova. V minulosti jsme z výtěžku přispívali na chov opice tamarín pinčí v olomoucké ZOO a na studia africké dívky v rámci projektu Adopce na dálku. V současné době podporujeme příspěvkem v rámci ekologické výchovy provoz záchranné stanice v Bartošovicích.

O výběru aktivit k financování a účelu využití výtěžku rozhoduje dle aktuálních potřeb vedení školy, s náměty mohou přicházet také pedagogové a rodiče žáků.

Na konci školního roku je za obě kola sběru vyhodnoceno a odměněno 5 nejlepších jednotlivců a 3 nejlepší třídní kolektivy v základní škole. Vyhodnocení a ocenění aktivních dětí probíhá také v mateřské škole.

Využití výtěžku sběru

2022/2023

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 21 120 Kč byl použit na zhotovení výukové tabule a opravu sochy na školní zahradě, nákup programu Tipy do třídnických hodin a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci. Finanční výtěžek z jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství v soutěži v celkové částce 24 170 Kč byl použit na pořízení 2 zásobníků na vodu v nově zbudované zelené učebně, pořízení proutěného plotu na školní zahradě, zhotovení bezpečnostní mříže na chodbě 2. patra a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci. Nedočerpaná částka bude převedena do rezervního fondu k využití v příštím kalendářním roce.

2021/2022:

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 28 665  byl použit na zakoupení herních koberců do tříd 1. stupně (18 208 Kč) a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci (2 400 Kč). Finanční výtěžek z jarního sběru papíru v částce 73 580 byl použit na zhotovení informační tabule do přírodní učebny, renovaci sochy „Davídka“, zakoupení PC programu pro třídní učitele a dalšího stojanu na kola (celkem 21 322 Kč), současně také podílově na odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci (3 730 Kč). Zůstatek výtěžku byl na konci roku 2022 převeden do rezervního fondu organizace k využití v dalším školním roce.

2020/2021:

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 13 650  byl použit na zakoupení části desinfekčních stojanů (12 032 Kč) a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci (1 618 Kč). Finanční výtěžek z jarního sběru papíru v částce 18 842 byl použit na zakoupení stojanů na kola a koloběžky pro žáky školy (16 998 Kč) a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci (1 844 Kč).

2019/2020:

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 15 350 Kč byl použit na nákup IT techniky pro výuku žáků (14 494 Kč) a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci (856 Kč). Finanční výtěžek z jarního sběru papíru činil 8 615 Kč a byl použit na zakoupení části desinfekčních stojanů. V  tomto školním roce byly sníženy výkupní ceny papíru na minimum, karton byl odebírán zdarma, výkup papíru činil 0,50 Kč za 1 kg. Celá akce měla především ekologický a výchovný charakter.

2018/2019:

Ve školním roce 2018/2019 činily příjmy z podzimního sběru 2018 33 908 Kč a za jarní sběr 2019 jsme obdrželi 42 026 Kč. Jedná se o ostatní příjmy organizace. Odměna za 1. místo ve sběrové soutěži činila 10 000 Kč (firma ORC Groups. r. o. poskytla škole finanční dar, který je účelově určen na nákup učebních pomůcek a materiálu pro žáky školy). Z podzimního výtěžku sběru byly zakoupeny lavičky pro žáky ke třídám, výtěžek z jarního kola sběru posloužil k dofinancování projekční sestavy do kmenové třídy.

2017/2018:

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 33 200 Kč byl použit k financování vybavení zahradního domku na školní zahradě v roce 2018. Finanční výtěžek z jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství činil 54 220 Kč a bude použit na zakoupení nových laviček na chodby pro žáky v závěru roku 2018.

2016/2017:

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 34 256 Kč byl zaslán na účet Klubu rodičů k financování odměn pomocníkům při sběru (v obou kolech sběru 2016/17, 2017/18), vítězům sběrové akce (kolektivy a jednotlivci) a zájezdu do záchranné stanice v Bartošovicích. Finanční výtěžek z jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství činil 66 620 Kč a byl použit na nové vybavení zahradního domku na školní zahradě v roce 2018.

2015/2016:

Finanční výtěžek z podzimního i jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství činil 110 040 Kč a byl použit na zakoupení dvou promítacích sestav do kmenových tříd (dataprojektor, PC, plátno, ozvučení). 

Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky z této akce jsou využívány účelně a hospodárně a díky této aktivitě může být výuka Vašich dětí zase o něco zajímavější. Za Vaši přízeň děkujeme a věříme, že s Vaší pomocí, pomocí Vašich dětí a také pomocí občanů města budeme moci v této soutěži i nadále pokračovat.

Vyúčtování sběrových akcí za jednotlivé roky je průběžně kontrolováno a je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy, případně u paní hospodářky.