Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Projekt „Společně ve vzdělávání“

Projekt „Společně ve vzdělávání“

Společně ve vzdělávání r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003101 – to je název projektu, který začíná realizovat od 1. ledna 2017 ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Projekt byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podpořen částkou 2 092 710 Kč. Doba jeho trvání je 24 měsíců, ukončení projektu je 31. 12. 2018. Rozpočet projektu je financován 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu. 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a žáků a také spolupráce s rodiči dětí a žáků. Do projektu je zapojena mateřská a základní škola v následujících oblastech:

mateřská škola                                                        

 • školní asistent – personální podpora           
 • vzdělávání pedagogů                                   
  – čtenářská pregramotnost                       
  – matematická pregramotnost                 
  – inkluze                                       
  – specifika práce s dvouletými dětmi
  – individualizace vzdělávání v MŠ

základní škola

 • školní psycholog – personální podpora        
 • školní speciální pedagog – personální podpora      
 • tandemová výuka na ZŠ
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Zlepšení a zkvalitnění vzdělávání v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Snížení výskytu rizikového chování u žáků školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením školního psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ a školního asistenta v MŠ.

Věříme, že společnými silami dosáhneme dalšího zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání nejen po dobu realizace projektu, ale i v letech následných.

 Zdeňka Murasová