Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Klub nadaných dětí

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

V letošním školním roce jsme zahájili svou činnost 18. září s doposud 11 přihlášenými žáky z 1. stupně ZŠ.

Scházíme se pravidelně každý týden vždy v pondělí v čase od 13:20 do 14:50 v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913, kde zábavnou formou rozvíjíme myšlení v různých oblastech (logika, matematika, kritické myšlení, slovní zásoba, kreativita, systémové myšlení, technické myšlení atd.). K tomu nám slouží rébusy, hlavolamy, logické úlohy, fyzikální pokusy, šifry či slovní hříčky. Hrajeme deskové hry, hlavně logické, strategické, postřehové a znalostní. Žáci se také pravidelně účastní Logické olympiády, pořádané Mensou Česko.

Obzory si rozšiřujeme na exkurzích na zajímavá místa a povídáním o různých oborech. Jsme vděční všem osobám a institucím, které nám pomáhají využívat školu života, podívat se “pod pokličku” a zjistit, jak věci fungují a vznikají. Letos plánujeme navštívit unikátní Muzeum meteoritů ve Frýdku-Místku, máme naplánovanou exkurzi do výroby a galérie svíčkárny Unipar v Rožnově pod Radhoštěm, besedu s Alešem Lopraisem o zákulisí Dakaru, návštěvu interaktivní expozice v Tonaku, která přibližuje tradici kloboučnictví v Novém Jičíně, kde si děti mohou v ateliéru samy nazdobit miniaturní klobouček a odnést si ho jako suvenýr domů.

Naším cílem jsou spokojené děti, které především formou prožitkového učení rozšiřují své obzory.

Mgr. Drahomíra Palionová, Mgr. Martin Trubač
vedoucí Klubu nadaných dětí

Exkurze Klubu nadaných dětí do firmy SENSIT

Dne 13. května 2024 jsme se s členy Klubu nadaných dětí vydali na exkurzi do firmy SENSIT v Rožnově pod Radhoštěm. Tato firma, která má dlouholetou tradici již od roku 1991, se specializuje na výrobu teplotních čidel a snímačů. Její produkty nacházejí široké uplatnění v různých odvětvích, od zdravotnictví po dopravu.

Hned na začátku exkurze nás přivítal pan RNDr. Jan Janíček, který nám přiblížil problematiku měření teplot a vlhkosti a představil činnost firmy. Pod vedením Ing. Štěpána Randýska jsme měli možnost projít výrobní úsek a vidět na vlastní oči, jak se senzory vyrábějí.

Největší zájem dětí však vzbudila agama, která má svůj domov v kanceláři firmy. Všichni jsme se vraceli plní dojmů, nejen z odborného výkladu a ukázek výroby, ale i z velmi vlídného přijetí, kterého se nám ve firmě SENSIT dostalo.

Exkurze byla pro děti inspirativním zážitkem, který jim přiblížil praktické využití jejich zájmu o vědu a techniku.

Mgr. Drahomíra Palionová, Mgr. Martin Trubač
vedoucí Klubu nadaných dětí

Výlet do světa klobouků a historie: Zábavná exkurze nadaných dětí do Tonaku v Novém Jičíně!

V pondělí dne 29. dubna se naše skvělá parta nadaných dětí vydala na nezapomenutelnou exkurzi do města s bohatou historií a kloboučnickou tradicí – do Nového Jičína! A musím říct, že to byla dobrodružná cesta plná zábavy, objevování a smíchu.

Hlavním lákadlem našeho výletu byla Expozice klobouků Tonaku, která nás nadchla svou pestrostí a zajímavostí. V jejích prostorách jsme měli možnost vyzkoušet si až 400 různých druhů pokrývek hlavy, což se ukázalo jako velká legrace. 🙂

Následovala prohlídka oddělení „Technologie výrobního procesu klobouků“, kde jsme se dozvěděli o proměně materiálu v průběhu výroby a obdivovali exponáty výrobních strojů. Po prohlídce jsme se přesunuli do ateliéru, kde si děti měly možnost ozdobit svůj vlastní klobouček. Kreativita dětí se rozproudila a vznikly skvostné výtvory, které si každý z nich mohl s hrdostí odnést domů jako památku na tento den.

Vrcholem naší cesty byla návštěva expozice věnované Gen. Laudonovi, která nás uchvátila svou rozmanitostí. Za malovanými dveřmi jsme objevili poklad – knihovnu, galerii obrazů, model náměstí, uniformy, sochy a interaktivní tabule, které nám poodhalily fascinující kousky historie.

Po prohlídce jsme si prošli podloubím náměstí a neodolali jsme lahodnému lákání zmrzliny, která nás osvěžila po náročném dni plném dobrodružství.

Celý výlet byl úžasným zážitkem, který nám otevřel oči nejen pro krásu klobouků, ale i pro bohatou historii a kulturu našeho kraje.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Trénink mozku: Zábavný způsob, jak rozvíjet paměť a myšlení u dětí

Trénink mozku není jen pro dospělé. Děti mohou také těžit z aktivit, které posilují jejich paměť, koncentraci a myšlení. Všichni víme, že abychom měli silné a pevné svaly, musíme je cvičit. S pamětí je to stejné.

Dne 15.04 jsme se v Klubu nadaných dětí věnovali tomuto tématu. Navštívil nás pan Liška Jan, který pro děti připravil aktivity zaměřené na posilování paměti, koncentraci a myšlení. Trénink mozku probíhal prostřednictvím her a cvičení.

Jednou z hlavních metod, které jsme v klubu použili, je hra s asociacemi. Tato technika spočívá ve spojování slov, obrazů nebo zvuků, aby si děti mohly lépe zapamatovat informace. Děti se například naučily přiřazovat obrázky k různým slovům nebo pojmům a poté je spojovat pomocí vizuálních asociací.

Nezapomněli jsme ani na hry, které vyžadují rychlé zapamatování a reakci.

Trénink mozku je skvělý způsob, jak podpořit rozvoj dětských schopností. Aktivity zaměřené na paměť, koncentraci a myšlení nejenže pomáhají dětem lépe se učit, ale také je baví a motivují k dalšímu objevování svých schopností. A nakonec, kdo by nechtěl mít ještě úžasnější mozek? J

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí Klubu nadaných dětí

TAJEMNÝ SVĚT ŽIVÝCH ORGANISMŮ

Dne 4. března se dětem v rámci KND otevřela brána do fascinujícího světa živých organismů. Hlavním tématem tohoto setkání byla významná metoda E-U-R, která pomáhá dětem objevovat a porozumět světu kolem sebe.

Metoda E-U-R (Experiencing – Understanding – Reflecting) klade důraz na zážitek, porozumění a reflektování. Děti nejenže prožívají konkrétní aktivity, ale také si uvědomují jejich význam a posouvají své poznatky dál reflexí.

Hlavním cílem této činnosti bylo nejen poučit děti o živých organismech, ale také je zaujmout a motivovat k dalšímu zkoumání přírody.

Během této hodiny se uskutečnilo několik aktivit. Začali jsme návštěvou učebny přírodopisu, kde děti měly možnost prozkoumat různé preparáty živočichů pod mikroskopem. Tato činnost dětem otevřela oči pro drobné detaily a struktury, které obyčejně nevidíme pouhým okem.

Následně jsme se ponořili do světa hmyzu, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o jejich životě a způsobech, jak se přizpůsobují svému prostředí. Děti měly také možnost pracovat ve skupinách a prezentovat své poznatky ostatním spolužákům.

Závěrem jsme se společně zamysleli nad tím, co jsme se během této aktivity naučili, a jaký vliv má naše poznání světa kolem nás. Byla to pro děti příležitost nejen rozvíjet vědomosti, ale také kultivovat schopnost reflektovat nad svými zážitky.

Celkově lze říci, že tato aktivita v Klubu nadaných dětí byla nejen poučná, ale také naplněná radostí a objevováním. Děti odcházely s novými znalostmi a inspirací pro další zkoumání přírody a živých organismů.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Po stopách poutníků

Ráda bych Vás podrobněji informovala o pondělním setkání nadaných dětí v rámci našeho klubu, které se konalo dne 26.02.2024. Hlavním tématem tohoto setkání byly frenštátské pověsti a legendy, které jsme se rozhodli prozkoumat prostřednictvím exkurze na kopec Marek.

Na vyvýšenině svatý Marek, která se nachází kousek za městem Frenštát p. R., se nachází v záplavě lip dvě kapličky. Navštívili jsme kapličku sv. Marka, bývalé poutní místo a historickou památku, postavenou na paměť období moru v našem městě. Společně jsme tam sledovali stopy poutníků.

Během našeho putování se děti seznámily s různými legendami z našeho města, včetně příběhů o dvou smrtkách, bylinkách používaných proti moru a maskách se zobákem. Poté se děti rozdělily do skupin. Připravené aktivity, kde musely plnit pracovní listy s úkoly, hledat indicie a doplňovat chybějící slova v historickém příběhu, byly přiměřeně zvoleny s ohledem na rozdílný věk dětí.

Celkově byla spolupráce mezi dětmi skvělá, starší děti se aktivně podílely na vedení mladších a společně tvořili týmy plné nadšení. Venkovní aktivity byly umocněny krásným slunečným počasím, což nám umožnilo strávit více času venku a prozkoumat okolní krajinu.

Na závěr jsme vyhlásili vítěznou skupinu, což dodalo našemu setkání pěkný závěr. Děkuji všem za účast a nadšení, těším se na další podobná dobrodružství v našem klubu nadaných dětí.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

“Kouzlo Světa Kostiček: Nadané děti na výstavě v Domě kultury”

V pondělí 12. února 2024 jsme s KND navštívili výstavu v Domě kultury. Expozičně-herní výstava s názvem „Svět kostiček®“ přivedla radost a nadšení, které sdíleli jak malí, tak velcí fanoušci této legendární stavebnice.

Hlavním lákadlem výstavy bylo diorama městečka s vlakovou soupravou, která okouzlila všechny návštěvníky. Děti se ocitly uprostřed fascinujícího světa filmové tematiky, kde měly příležitost setkat se s robotem Bionicle, prozkoumat svět Elfů a draků, a navštívit oblíbené postavičky z filmů a pohádek, jako jsou Ghostbusters (Krotitelé duchů).

Expozice nabídla širokou škálu zábavy a dobrodružství spojených s kostičkami Lego. Děti se staly na chvíli malými konstrukčními génii, když vytvářely zajímavé prototypy strojů a staveb. Mohly se ponořit do světa parních vlakových souprav, automobilů a sběratelských skvostů, což rozvíjelo jejich kreativitu a konstrukční dovednosti.

Tato výstava byla skvělou příležitostí pro naše nadané děti stát se na chvíli malými konstruktéry a vývojáři, kteří propadli kouzlu kostiček Lego. Doufáme, že tato inspirativní událost podnítila jejich zájem o tvůrčí a technické oblasti a přinesla jim nezapomenutelné chvíle radosti a objevování.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Po stopách velkých šelem v české krajině

Dne 5.02. 2024 jsme se v rámci klubu nadaných dětí vydali na dobrodružné putování s názvem “Po stopách velkých šelem v české krajině”. Tento program byl připraven panem učitelem Martinem Trubačem, který se s námi podělil o fascinující svět medvědů, vlků a rysů.

Program začal zajímavou prezentací, kde jsme se dozvěděli o výskytu těchto šelem v naší krajině, jejich charakteristických znacích a fascinujících faktech o jejich životech. Pan učitel nám představil makety kostry hlav a sádrové odlitky stop. Děti se dozvěděly jaké jsou tyto šelmy nejen z pohledu vědeckého, ale i v rámci naší české přírody.

Žáci byli nadšeni z aktivit, které byly připraveny. Pracovní listy a úkoly zahrnovaly různé aspekty života medvědů, vlků a rysů. Byly to nejen zajímavé informace, ale i zábavné úkoly, které podněcovaly kreativitu a zvědavost dětí.

Náš pondělní program nebyl jenom o poslechu a sledování prezentace – měli jsme také možnost sami si vyzkoušet rozpoznávání stop těchto šelem a prohlédnout si makety kostry hlav, což bylo pro děti velkým zážitkem.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

“Rozvíjející se myšlení a kreativita: Noví členové KND z prvních a druhých tříd překvapili svými schopnostmi”

Dobrý den všem našim školákům, rodičům a přátelům školy! Rádi bychom vás informovali o rozšíření Klubu nadaných dětí (KND) o 12 nových členů z prvních a druhých tříd, kteří v IQ testech dosáhli koeficientu 120 a výše. Věříme, že tito mladí nadaní jedinci přinesou do našeho klubu nové myšlenky a svěží energii. Už je nás celkem dvacet!

V pondělním setkání KND byla po úvodní seznamovací aktivitě všech členů klubu pro naše nové mladší členy připravena speciální aktivita, která nejen rozvíjí jejich logické myšlení, ale také je seznamuje s prací na počítači a kreativními programy. První část aktivity byla zaměřena na stimulaci rozumových schopností, zatímco druhá část zdůrazňovala rozvoj kreativity a fantazie. Tato moderní forma výuky nejenže fascinovala děti, ale také je vtáhla do světa technologie a umožnila jim rozvíjet své dovednosti ve virtuálním prostoru.

Pro žáky 3. až 7. tříd bylo připraveno zvláštní dobrodružství v podobě komiksu “Otazníky detektiva Štiky”. V této interaktivní soutěži řešili “kriminální” případy, kde museli bdít nad detaily, vyvozovat souvislosti a hledat důkazy. Soutěž probíhala ve skupinkách, což podporovalo spolupráci a komunikační dovednosti našich žáků.

Na závěr těchto aktivit byly všechny děti odměněny sladkou pochoutkou jako uznání za jejich úsilí a skvělé výkony.

Věříme, že tyto stimulující aktivity nejen posílí rozumové schopnosti našich nadaných žáků, ale také je inspirují k nekonečnému objevování a učení. Jsme hrdí na naše nadané členy KND a těšíme se na další vzrušující příběhy jejich pokroků.

Mgr. Drahomíra Palionová, Mgr. Martin Trubač, vedoucí KND

Klub nadaných dětí ze ZŠ Tyršova 913 na exkurzi v HBZS

Od roku 2010 pracuje v ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm pod záštitou Mensy Česko Klub nadaných dětí, sdružující žáky s IQ nad 120. V tomto školním roce má Klub 12 členů složených z žáků od prvního do pátého ročníku, scházíme se pravidelně každé pondělí. Zábavnou formou rozvíjíme u žáků myšlení v různých oblastech (logika, matematika, kritické myšlení, slovní zásoba, kreativita, systémové myšlení, technické myšlení atd.). Obzory si rozšiřujeme exkurzemi na zajímavá místa a povídáním o různých oborech.

V pondělí 15. ledna 2024 se členové Klubu nadaných dětí společně s žáky třetí a páté třídy vydali na nezapomenutelnou exkurzi do Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) v Ostravě-Radvanicích. HBZS není pouze pracovištěm, ale otevírá dveře do fascinujícího světa báňských záchranářů, kteří se dennodenně vydávají do nejhlubších útrob země, aby chránili životy a majetek. Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě-Radvanicích patří k předním institucím svého druhu v České republice.

Cesta exkurze začala u garáží záchranářských aut, kde nás přivítal zkušený velitel pan Jan Šulej st., který nás po celou dobu v HBZS provázel. Žáky seznámil s vybavením používaným při záchranných operacích. Procházeli jsme skladem s potápěčským i lezeckým vybavením, a tak jsme získali přehled o různých aspektech práce těchto odvážných profesionálů. Velitel pan Šulej nám detailně popsal, jak se báňští záchranáři připravují na možné havárie a jakým způsobem řeší různorodé situace pod zemí. V průběhu exkurze byly odhaleny fakta o současné těžbě na území České republiky, a to včetně dalších důležitých úkolů, kterým se báňští záchranáři věnují. Žáci měli příležitost položit otázky a dozvědět se více o zajímavých případech, které tito odvážní muži řeší v rámci své profesionální dráhy.

Závěrečnou hodinu žáci strávili v dýmnici. Dýmnice slouží k výcviku pohybu záchranářů ve štolách. Jedná se o čtyřpatrový objekt, ve kterém je několik tréninkových okruhů, které mají prověřit fyzickou zdatnost, ale i schopnosti záchranářů plížit se úzkými štolami s dýchacím a záchranářským vybavením. Žáci si tak mohli vyzkoušet prolézání těchto úzkých a různě nakloněných prostor.

Na konci dne žáci uznale připustili, že práce báňského záchranáře nebo důlního pracovníka rozhodně není jednoduchá. Exkurze do Hlavní báňské záchranné stanice zanechala nejen vzdělávací, ale i dojmově silný otisk v srdcích mladých nadšených jedinců.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí Klubu nadaných dětí

Jak se učit s radostí a porozuměním

Dnešní pondělní odpoledne v Klubu nadaných dětí bylo plné vzrušení, objevování a nových poznatků! Zábava a učení se dnes spojily dohromady, aby vytvořily jedinečnou a vzrušující výuku, která odstartovala s matematickou křížovkou a skončila záhadou života želv.

V našem dobrodružství objevování a učení hrála klíčovou roli inovativní metoda nazvaná I.N.S.E.R.T. Tato metoda není jen zkratkou, ale celým rámcem pro porozumění, který vede děti k hlubšímu učení se s radostí a zapojením.

I.N.S.E.R.T. představuje:

Inspirování: Začali jsme matematickou křížovkou spojenou s tajenkou “život želvy”. To vyvolalo zájem dětí a zahájilo naši cestu objevování.

Nové poznání: Při čtení textu o životě želv jsme se zaměřili na to, co děti již věděly, co se dozvěděly nového a co chtěly lépe pochopit. Děti měly za úkol označit si, co už vědí, co je pro ně nové a co potřebují prohloubit.

Sdílení informací: Potom prezentovaly tři klíčová slova z textu, která považovaly za jim známá, nová a ta, u kterých potřebují pro objasnění více informací. Následně sdílely své poznatky ve skupině.

Energie diskuse: Následovala živá diskuse, kde děti vyměňovaly názory a doplňovaly si informace.

Reflexe a hodnocení: Nakonec jsme se zaměřili na zhodnocení toho, co jsme se naučili. Děti se ohlédly za procesem, zhodnotily své znalosti a vyjádřily, co jim pomohlo nejvíce a co by ještě chtěly zjistit.

Transformace dovedností: Poslední bod je o transformaci znalostí do praktických dovedností. Děti si nejen osvojily informace o želvách, ale naučily se, jak aktivně číst, analyzovat a sdílet poznatky.

Celý tento proces se stal skvělým zážitkem, který spojil učení a radost ze spolupráce. Tato metoda ukázala dětem, jak se učit s nadšením a porozuměním.

A tak jsme prozkoumali svět želv nejen jako jednotlivci, ale jako tým, který si navzájem pomáhal a inspiraci hledal ve společném objevování.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Netradiční ekologická výroba svíček v Rožnově pod Radhoštěm

V pondělí 11. prosince jsme se s klubem nadaných dětí vydali na exkurzi do svíčkárny Unipar v Rožnově pod Radhoštěm. Už od začátku nás vítala krásná vánoční atmosféra. Vstup do světa vůně a kreativity v tomto předvánočním období okouzlil všechny.

Na exkurzi jsme jeli linkovým autobusem. Cesta byla pohodlná a spolehlivá. V prodejně nás zaujala rozmanitá nabídka svíček, od klasických až po ty nejmodernější. Svíčkárna Unipar, známá svou ekologickou výrobou svíček, nejenže otevřela dveře prohlídky tajemného zákulisí, ale také s nadšením se podělila o proces výroby.

Po krátkém úvodu nás majitel provedl výrobou svíček. Děti se dozvěděly, jak se svíčky vyrábějí, z čeho se skládají a jak se zdobí. Nejvíce je zajímalo, jak se vyrábějí svíčky s různými tvary a motivy.

Největší radostí bylo, když děti mohly převzít kontrolu nad svou vlastní tvorbou. Vybraly si barvu pro svou svíčku a pak se pustily do práce. Obarvily si svou vlastní svíčku, kterou si dovezly domů.

Také jsme měli možnost vidět výstavu svíček, které tato firma vyváží do celého světa. Rozmanitost barev, tvarů a vzorů svíček oslnila děti a otevřela jim oči pro pestrost a krásu, kterou svíčky mohou dovést do domovů lidí po celém světě.

Exkurze do svíčkárny Unipar se stala nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Kreativita, vůně a zářivé barvy spojené s poznáním ekologické výroby svíček i výstavy pro svět vytvořily den plný vzrušení a inspirace.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

VĚDOMOSTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ – BOJOVÁ HRA PLNÁ ZÁBAVY A DOVEDNOSTÍ

Dne 27.11. se naše město stalo arénou pro vzrušující a nezapomenutelnou událost – vědomostní venkovní bojová hra pro nadané děti v rámci našeho klubu. Soutěž byla plná dobrodružství, dovedností a napětí, které zanechaly úsměvy na tvářích všech zúčastněných.

Každý účastník se postavil na start s pracovním listem plným hádanek, otázek a indícií, které vedly skupinu od jedné výzvy ke druhé. Putování městem bylo nejen zkouškou vědomostí, ale také dovedností v orientaci a týmové spolupráce. Jednotlivci soutěžili sami za sebe, ale atmosféra soutěže povzbuzovala spolupráci a vzájemnou pomoc.

Hra nabídla účastníkům šanci prokázat své schopnosti a znalosti v širokém spektru oblastí – od historie až po matematiku, od hádanek až po fyzické dovednosti. Každá zastávka byla plná napětí a očekávání, kdy se děti snažily co nejrychleji a nejpřesněji získat indície a plnit úkoly.

Napětí vrcholilo na závěr, když každý účastník splnil všechny úkoly a dorazil do cíle. Radost a nadšení ze splnění všech výzev byla obrovská. Každý zaslouženě obdržel odměnu, která byla potvrzením jejich úspěchu, úsilí a odhodlání.

Tato bojová hra nejen testovala vědomosti, ale také podpořila týmovou práci, vytrvalost a odvahu. Byla to skvělá příležitost pro naše nadané děti ukázat své schopnosti a odhodlání.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Exkurze do Muzea meteoritů ve Frýdku-Místku

V pondělí 6. listopadu 2023 navštívilo osm členů Klubu nadaných dětí spolu s vedoucími pedagogy Muzeum meteoritů ve Frýdku-Místku.

Čekání na autobus, kterým jsme se dostávali na místo exkurze, jsme si krátili procvičováním praktických dovedností – hledáním spojení v „klasickém papírovém“ jízdním řádu.

V muzeu na nás již čekal jeho zakladatel Jaroslav Filip. V úvodním slově krátce promluvil o tom, co meteority vlastně jsou, odkud se na naši planetu dostaly, jaké jsou jejich fyzikální vlastnosti a jak se meteority dělí. Poté jsme si prohlédli vystavené exponáty zahrnující kamenné meteority, železné meteority a pallasity, které jsou složeny zhruba ze stejného množství kovu a kamene.

Většinu účastníků zaujal svými rozměry největší, zhruba třináctikilový meteorit, který jsme si mohli potěžkat.

Exkurze byla všemi účastníky hodnocená jako zajímavá a kromě nových informací jsme si odváželi i drobné suvenýry z meteorického materiálu na památku.

Mgr. Drahomíra Palionová, Mgr. Martin Trubač, vedoucí KND

PROGRAMOVÁNÍ V KND

V pondělním KND dne 30.11. jsme měli pro děti připravenou činnost zaměřenou na programování, jejíž podstata spočívala v hledání logických a efektivních řešení.

Měli jsme k dispozici několik sad stavebnic LEGO® Education SPIKE Prime. Tato stavebnice je komplexním výukovým systémem zahrnující vše potřebné k zavedení inovativního přístupu k učení STEAM. Stavebnice učí děti kriticky přemýšlet a zároveň pobaví.

Děti se díky základům programování naučily lépe chápat, jak vlastně věci fungují. Během dvou hodin se dětem podařilo složit několik zajímavých výtvorů. Na výběr měly z desítek možností. Programovalo se přes bloky bez nutnosti znát jakýkoliv kód. Badatelský přístup a odvaha řešit nové věci, byl pro děti velice motivující. Jejich činnost byla doprovázena velikým nadšením, když se poskládané zvířátko či kolotoč načal hýbat, blikat a vydávat zvuky.

Tento moderní koncept výuky byl zaměřený na rozvoj klíčových dovedností potřebných ve 21. století.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

STOPA – Vyřeš zločin!

Dne 17.10. se děti z KND vypravily na interaktivní výstavu do Kulturního domu, kterou připravilo naše město ve spolupráci s Mendelovým muzeem. Již samotný název interaktivní výstavy „STOPA – VYŘEŠ ZLOČIN!“ naznačoval, že tato výstava bude pro všechny milovníky napětí a detektivek.

Děti se tak staly detektivy a prostřednictvím fiktivního kriminálního případu pátraly po pachatelích. Každý z účastníků obdržel pracovní list, kde si zaznamenával průběh vyšetřování a na konci výstavy označil za pachatele jednoho z podezřelých.

V rámci výstavy se děti dozvěděly také zajímavosti o kriminálních případech a rozsudcích, seznámily se s moderními vědeckými metodami kriminalistiky a vyzkoušely si, co obnáší detektivní vyšetřování.

Najít stopu, identifikovat nalezený předmět, vyhodnotit výpovědi svědků, ….. Nakonec se dětem podařilo tento případ rozluštit. Pachatel byl nalezen a usvědčen!

Tato unikátní interaktivní výstava věnována vědeckým metodám kriminalistiky byla pro děti velice zajímavá a od začátku až do konce napínavá.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Exkurze do profesionální prádelny

Dne 16. 10. jsme se s dětmi z KND vydali na exkurzi do prádelny. Děti měly možnost nahlédnout pod pokličku činnosti frenštátské profesionální prádelny a podívat se, jak to v takové provozovně chodí.

Na děti u vchodu čekala paní Michnová, vedoucí provozu, která nás provedla celou provozovnou. Děti se dozvěděly, že tato prádelna zajišťuje praní prádla a chemické čištění textilu pro hotely, penziony, restaurace, ordinace lékařů a také ošetřování oděvů pro průmyslové podniky – včetně svozu a rozvozu vlastními vozidly. Na zvídavé otázky dětí, paní Michnová ochotně odpovídala.

Kolik lidí taková prádelna zaměstnává?

Vedoucí provozu: V tuto chvíli zaměstnáváme přibližně 30 lidí.

Jakou máte kapacitu?

Vedoucí provozu: Průměrné množství zpracovaného prádla je několik tun denně.

Jaké druhy praček preferujete?

Vedoucí provozu: Každý druh prádla, a hlavně stupeň zašpinění, si žádá své. Vedle tunelových praček provozujeme také prokládací hygienické pračky a několik praček s předním plněním. V čistírně pak máme k dispozici kromě stroje na chemické čištění i několik strojů na mokré čištění, jehož užití je čím dál častější.

Žehlíte také?

Vedoucí provozu: Samozřejmě, rovné prádlo na žehlicích linkách, které prádlo zároveň vysuší, vyžehlí a pracovnice složí. Tvarové prádlo pak na tzv. košilovkách, na lisech a v čistírně, některé části oděvů i ručně žehličkou. Podle typu prádla a požadavku zákazníka.

Tato exkurze byla vydařená. Umožnila dětem poznat, jak fyzicky náročnou práci musí zaměstnanci prádelny vykonávat a co tato práce obnáší.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Cesta do Indie

Dne 9. 10. se děti zúčastnily besedy o Indii, kterou si pro žáky z KND připravil pan učitel Martin Trubač.

Pan učitel, který po Indii cestoval vlakem, měl pro děti připravené krásné fotografie s videoprojekcemi, které doprovázel poutavým vyprávěním spojeným se zajímavými historkami. Na svých cestách po Indii navštívil mimo jiné i město Agra, které patří k nejznámějším městům nejen Indie, ale i celé Asie.

Uchvátily nás fotografie monumentálního pomníku Taj Mahal, který v tomto městě nechal postavit indický mogul Šáhdžahán na památku své zesnulé ženy. Děti si i vyzkoušely napsat své jméno písmem zvaným Sanskrt, který je liturgickým jazykem hinduismu. Národní park Nagarhole byl další zastávkou našeho cestovatele. Tento park s dech beroucími scenériemi nás přenesl do nitra indické divočiny.

Jak žijí lidé v Indii, jakou měnou se zde platí, život v Indických vesnicích, zvyky a tradice……

Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o tomto kontinentu. Pro všechny účastníky to byl velmi silný zážitek.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí KND

Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky

Dne 25. 9. byla náplň činností v KND velice pestrá, motivační a zábavná.

Pro děti byly připravené logické a matematické hlavolamy, které měly za cíl zábavnou formou rozvíjet jejich myšlení.

Mezi logikou a matematikou platí, že jedna bez druhé nemůže být. Děti se zájmem a nadšením řešily logické hádanky na kartách, které byly různých barev seřazeny podle obtížnosti. Bylo velice zajímavé pozorovat diskuzi dětí nad hádankou se společným hledáním více řešení.

Tyto skupinové aktivity rozvíjí smysl pro spolupráci, schopnost společně formulovat názory a svá stanoviska konfrontovat s názory ostatních.

Zvídavost a radost dětí z toho, když našly správné řešení, byla obrovská.

Mgr. Drahomíra Palionová, Mgr. Martin Trubač

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

V letošním školním roce jsme zahájili svou činnost 19. září s doposud 13 přihlášenými žáky z 1. stupně ZŠ.

Scházíme se pravidelně každý týden vždy v pondělí v čase od 13:20 do 14:50 v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913, kde se zaměřujeme jak na práci s počítači, tak na rozvoj schopností vyhledávat a třídit informace z dalších zdrojů (encyklopedií, odborných publikací i časopisů), které nám nabízí sousední knihovna. K dispozici máme také celou řadu her a stavebnic, podporujících rozvoj všech oblastí intelektu. Žáci se také pravidelně účastní Logické olympiády, pořádané Mensou ČR.  Důležitou průpravou této soutěže jsou úkoly, které cvičí pozornost, koncentraci a logické řešení problémových úloh, které jsou dětem hravou formou zadávány.

Letos se chceme více zaměřit na účast na exkurzích, odborných přednáškách a besedách se zajímavými osobnostmi.  Za všechny alespoň uvádíme návštěvu v České televizi Ostrava (akce je naplánována na leden), exkurzi na letiště Mošnov nebo besedu Ve včelíně, pořádanou ZO Českého svazu včelařů v Kopřivnici.

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

vedoucí Klubu

KLUB NADANÝCH DĚTÍ NA VÝPRAVĚ DO MINULOSTI

Dne 22. 5. jsme navštívili interaktivní výstavu nazvanou RETROSBÍRKY, která probíhá až do poloviny června v Domu kultury ve Frenštátě p. R.

Děti si zde mohly prohlédnout širokou nabídku ukázek sběratelství z doby socialismu.

K vidění byly např. pexesa, plechovky i láhve od nápojů, ubrousky, krabičky od sirek, poštovní známky v dobových albech, výtisky dětských časopisů, drobné mince i papírové peníze, pohlednice, pivní tácky, autíčka, céčka, obaly od mýdel i zajímavé odznaky. Na informačních panelech se děti seznámily s nejrůznějšími obory sběratelství – dozvěděly se, co je např. filatelie, filumenie, filografie, numizmatika, filokartie, faleristika , militarie a jiné.

Interaktivní část výstavy umožnila žákům praktické vyzkoušení starších exponátů stavebnic, jako je např. Merkur, SEKO, SEVA nebo si zahrát některou ze stolních her či vyluštit zápalkové rébusy.

V závěru byl pro děti připraven zábavný Retrokvíz, ve kterém si ověřily znalosti o potravinách, hračkách či přístrojích z doby mládí jejich babiček a dědečků.

Po úspěšném zvládnutí všech úkolů jsme využili možnost společně se vyfotografovat v připraveném retro foto koutku, jenž byl pro děti příjemným překvapením a zároveň pěknou památkou na zajímavou výstavu, za což organizátorům domu kultury moc děkujeme.

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

EINSTEINOVA  HÁDANKA V KND DNE 17. 4. 2023

Jedna legenda říká, že tuto hádanku vymyslel ve svém chlapeckém věku Albert Einstein. Druhá přisuzuje autorství spisovateli a matematikovi Lewisi Carrollovi. Realita bude jiná, tento úkol se možná poprvé objevil až v 60. letech minulého století v časopisu Life International. Nic mu to neubírá na zajímavosti.

Dne 17.04. 2023 děti ve skupinách rozvíjely pomocí této hádanky umění zformulovat úsudek, vybudovat logický řetězec a provádět jiné logické operace a to vše hravou formou. Hádanky představují pro děti zábavnou výzvu. Na začátku u dětí převládala zvědavost a „vzrušení“ ze záhady, následovala fascinace obtížnosti či zjevnou nesmyslností problému a zahloubení se do hledání jeho řešení.

A jaké bylo zadání?

V ulici je vedle sebe pět domů. Každý má jinou barvu, v každém žije člověk jiné národnosti. Každý majitel domu má v oblibě jiný sport, pije jiný nápoj a má jiné domácí zvíře. Všechno se v hádance vyskytuje pouze jednou, žádný prvek se neopakuje. Kdo má doma rybičku?

Existuje víc cest, jak se dostat k cíli. Legenda tvrdí, že pouhá dvě procenta lidí to zvládnou z hlavy. 

Děti dostaly pro ulehčení řešení tabulku, do které doplňovaly jisté i nejisté možnosti.  Po úspěšném vyřešení je pohltila vlna zadostiučinění i příjemného pocitu vyplývajícího ze zvýšeného sebevědomí.

Za KND Mgr. Drahomíra Palionová

KLUBOVÉ ODPOLEDNE S HLAVOLAMY DNE 27. 3. 2023

Co je hlavolam? Jedná se o problém, hádanku nebo záhadu, která dokáže potrápit nejednoho řešitele. Nejznámější formou hlavolamů jsou hlavolamy mechanické, ale mohou za ně být považovány i mnohé jiné úlohy – např. křížovky, sudoku, doplňovačky, osmisměrky, šifry, hádanky, matematické úlohy a logické hry, jako jsou např. šachy či GO.

Historie hlavolamů sahá až do Starověkého Egypta, Číny, Japonska či na Arabský poloostrov. Hlavolamy si krátily chvíle převážně vyšší společenské vrstvy, poté se ve zjednodušené formě začaly šířit i mezi obyčejný lid.

V dnešním Klubu nadaných dětí jsme měli tu čest přivítat pana Václava Obšivače z Frenštátu pod Radhoštěm, který vyrábí a vymýšlí hlavolamy už téměř dvacet let. Originální kousky, které tvoří z valašského dřeva, jsou známy nejen u nás, ale i v zahraničí. Prodávají se mimo Evropu i ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, na Tchaj-wanu a v Japonsku. Pan Občivač již vytvořil více než 500 druhů nejrůznějších rébusů, mezi které patří i pohyblivé hlavolamy, vysoce ceněné zejména sběrateli jak českými, tak i zahraničními.

Mezi dnešními ukázkami hlavolamů, které nám pan Obšivač ochotně zapůjčil, byly např. minutové hlavolamy, kde si děti mohly vyzkoušet svůj důvtip a složit rébus do jedné minuty či potrápit se složitějšími tvary, vyžadujícími více času. Každopádně bychom chtěli panu Obšivačovi moc poděkovat, že si na nás udělal čas ve své vysoce tvůrčí činnosti a obohatil tak vědomosti našich žáků o zajímavou a inteligentní zábavu.

Za KND Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

BESEDA O VČELÁCH

Dne 27.02. 2023 navštívil KND včelař pan Oldřich Němec, místopředseda Českého svazu včelařů v Kopřivnici, který si pro děti připravil velmi zajímavou besedu o včelách. Zajímavou formou žákům vyprávěl o životě včel, jejich vývoji a zmínil také jejich velký význam pro život člověka. Popsal dětem, jak chová včely v úlu, ve kterém žije jedno včelstvo. Nejvíce děti zaujalo rozdělení rolí, které včely v úlu zastávají (na matku, mnoho dělnic a několik trubců), a také si poslechly, kolik úloh musí včela za jeden den splnit. Mnohým dětem se vybavilo, že známé přísloví, „pilná jako včelička“, se zakládá na pravdě. Pan Němec si na ukázku přinesl nejen přenosný úl, ale také různé včelařské pomůcky, které včelaři při práci používají. Děti se dozvěděly i to, že směs medu a skořice léčí většinu nemocí. Med se vyrábí ve většině zemí světa. Vědci zjistili, že ačkoliv je med sladký a užívá se ve správných dávkách, neublíží ani diabetickým pacientům. Panu včelaři děkujeme za milé povídání a trpělivost, se kterou odpovídal na všechny zvídavé dotazy děti.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí Klubu

BESEDA S POTÁPĚČEM 

Klub nadaných dětí navštívil dne 23.01.2023 profesionální potápěč a nadšený cestovatel Vít Horák. Jeho poutavé vyprávění podložené promítáním videí z hlubin moří a jeskyní nadchlo všechny přítomné posluchače. Měli jsme možnost vidět, jak vypadá kontaktní potápění s mořskými predátory, dozvěděli jsme se, jaké ryby se dají v českých vodách potkat a co jsou zač.

Úchvatné také bylo i vyprávění o hranické propasti, které bylo provázeno video- dokumentací spolu s prezentací fotek z potápění v této oblasti. Hranická propast získala prvenství nejhlubší zatopené propasti či jeskyně již v roce 2016, kdy vědci spustili robota do hloubky 404 metrů. V Hranicích padl dosavadní rekord o 46 metrů, když se vědci s robotem dostali do hloubky 450 metrů pod hladinou. Tím byly vyčerpány technické možnosti mapovací sondy umístěné na robotu.

Žáci se seznámili se současnou činností a s moderní spolehlivou technikou, kterou potápěči používají při pracovním potápění. V druhé polovině besedy měly děti možnost prohlédnout si a vyzkoušet potápěčskou výstroj. Beseda byla zajímavá, poutavá a velice poučná.

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

vedoucí Klubu

EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE OSTRAVA

Dne 12. 1. 2023 se Klub nadaných dětí spolu s třídou 5. C vypravil na exkurzi do České televize Ostrava.

Sraz na tuto plánovanou akci byl v 7.30 před kinem, odkud jsme odjeli autobusem na určené místo.

Prohlídka byla naplánovaná na 9 hodin, a protože nám zbývala ještě chvilka do začátku, tak se děti důkladně posilnily domácími svačinkami a stihly se i vyfotografovat ve vestibulu ČT s malým červenovlasým Maxem (Henrykem Šimkem), který nyní moderuje oblíbený dětský pořad Draci v hrnci.

V naplánovaný čas si nás převzala zaměstnankyně ČT, paní Tereza Nováková, aby nás stručně seznámila s průběhem exkurze.

Pak již následovala samotná prohlídka s odborným výkladem paní průvodkyně.

Nejprve jsme navštívili Studio 1, kde jsme byli seznámeni s tím, jak probíhá zpravodajství, jaké jsou funkce kamer a jak funguje čtecí zařízení. Dětem bylo nabídnuto i vyzkoušení tohoto zařízení, což některé s velkou radostí absolvovaly. Největší oblibě se asi těšilo vyzkoušení si „greenscreenu“, klíčovacího fotopozadí, u kterého se nadšeně fotografovaly.

V této místnosti děti shlédly také pořad „Ty Brďo“, ve kterém se poutavým a dětskému věku srozumitelným způsobem dozvěděly důležité informace o vzniku ČT, o vysílacích časech i o rozšiřující se nabídce programů.

Dalším místem, které jsme měli možnost si prohlédnout, bylo Studio 2, kde se natáčí přímé přenosy, např. pořad Sama doma, a seznámili jsme se zde např. s rekvizitami, které se pro různá vysílání musí neustále obměňovat.

Poslední zastávka byla ve Studiu režie, kde jim bylo panem režisérem podrobně vysvětleno, jaká je jeho práce, jaká je činnost kameramana, co má za úkol střihač a že nedílnou součástí každého vysílání je i práce kostymérů, maskérů, grafiků a editorů.

No, a to už se naše exkurze chýlila ke konci. Poslední fotografie, poslední rozhlédnutí a na shledanou Ostravo, zase někdy příště!

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

KNIHOVNA, JAK JI (NE)ZNÁTE

Dne 19.12.2022 jsme se vydali na průzkumnou výpravu do městské knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm s cílem blíže poznat a seznámit se s tím, co obnáší práce profesionálního knihovníka, který je historicky považován za strážce pokladu všeho vědění. Paní knihovnice si pro nás připravila mnoho zajímavých aktivit a její poutavé vyprávění bylo impulsem pro zvídavé děti, které si prakticky vyzkoušely vkládání nových knížek do systému knihovny tzv. katalogizaci knížek přes počítač. Měli jsme možnost navštívit místa knihovny, kde se veřejnost běžně nemá možnost podívat, sklad knihovny. Z vyprávění paní knihovnice se děti dozvěděly především zákulisní pikantnosti z fungování knihovny jako celku. Proč vznikly knihovny? Věděli jste, že se ročně vytiskne 15 000 svazků knih? A také, že v dětském oddělení má knihovna 10 000 knih, z čehož celkový počet knih v naší knihovně je 60 000 kusů?  Pokud by se všechny tyto knihy položily za sebe, měřila by tato řada celkem 2 km? Co je nakladatelství, vydavatelství, knižní trh, cesta knihy? Tohle vše a mnohem více jsme se dozvěděli od paní knihovnice Bc. Martiny Vroblové, které moc děkujeme za informace poodhalující činnost knihovny z jiné strany, než ji jako čtenáři známe.

Za KND, Mgr. Drahomíra Palionová, Mgr. Iva Lazarová

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Dne 12. 12. 2022 jsme využili nabídky Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm a navštívili akci zvanou Deskohraní.

Zde si žáci vyzkoušeli nejrůznější deskové hry, např. Zlaté Česko, což je zábavná hra pro zvídavé české děti, která poskytne celou řadu užitečných informací o naší vlasti nebo hru Mindok – hru se slovy téměř špionážní až pro 8 hráčů. Děti si také procvičily paměť v Chytrém pexesu a „postaraly se“ o domácí zvířata ve hře Super farmář. Nejvíce je však zaujaly Lušťovky z edice Mozkovna, jež jsou netradičními rébusy fungující na principu rozkládání slov – na každé kartě najdete části jednoho slova ukryté v obrázku a zjistíte vztahy mezi nimi a odhalíte řešení.

Tento zábavný čas velmi rychle uběhl a málem jsme ani nepostřehli, že už je třeba naši návštěvu ukončit.

Těšíme se na další společně strávené chvíle a pracovnicím knihovny děkujeme za vstřícnost a ochotu při rozvíjení nadání našich žáků.

Za KND Iva Lazarová, Drahomíra Palionová

VÝLET NA LETIŠTĚ

Dne 14. 11. 2022 v odpoledních hodinách jsme navštívili Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je třetím největším letištěm v České republice s pravidelným mezinárodním provozem. Naše exkurze začala prohlídkou řídící věže, kde děti obdivovaly náročnou činnost dispečerské služby, která řídila letecký provoz. Poté jsme si v hangárech prohlédli letadla, u kterých se prováděla oprava či výměna některých součástí. Jednalo se o letadla typu Boeing a Airbus. Před hangárem na nás již čekal autobus, kterým jsme se projeli po vzletové a přistávací dráze o délce 3500 metrů. Díky jejímu specifickému osvětlení se jednalo o skvělý zážitek pro všechny zúčastněné. Prohlídku jsme zakončili zhlédnutím vozů údržby, bez jejichž pomoci by letový provoz, zejména v zimních měsících, nebyl možný. Skvělým průvodcem celé exkurze byl pan Ing. Václav Vojna, kterému tímto velmi děkujeme.

Za KND, Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

JAK SE DĚLAJÍ KOMIKSY

Dne 7. 11.2022 jsme s Klubem nadaných dětí navštívili zajímavý komiksový workshop, jehož průvodcem byl známý spisovatel, lektor a scénárista Jiří Walker Procházka, který je v současnosti mimo jiné spolutvůrcem známého českého komiksu Čtyřlístek.

Žáci si vyzkoušeli, kdo co dělá v komiksové redakci, seznámili se se zákonitostmi tvorby komiksu, s různými typy hrdinů, dozvěděli se, co jsou piktogramy a na pracovních listech si vyzkoušeli, jaké to je tvořit komiksový příběh.

Nejlepší tvorba našich dětí byla panem Procházkou oceněna dárečky v podobě tří komiksových knih.

Děkujeme za pěkný zážitek 🙂

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

MANDALY MALOVANÉ NA PC

Mandala nezná hranice, patří do všech časů i kultur a ani technice se nevyhýbá. Pro všechny fandy počítačové grafiky, relaxačního tvoření u počítače a pro ty, kdo rádi zkouší něco nového.

Dne 31. října si děti vyzkoušely na počítači pomocí daného programu vytvořit mandaly s použitím předlohových obrázků měněním velikostí, tvarů, barev, ovládáním sytosti, krytí, rotace, gravitace, symetrie a spousty dalších prvků. Tento prográmek hlavně umožňuje u dětí rozvíjet trpělivost, pečlivost, soustředěnost a pozornost.

Mandaly jsou kruhy, které symbolizují představu, že život nikdy nekončí. K čemu jsou dobré? Mandaly podporují fantazii a kreativitu nejen u dětí, ale i dospělých. Nejlepší jsou ty, které si sami namalujeme. Mandaly, které děti vytvořily, byly nápadité svými tvary, barevně pestré a obsahovaly spousty dalších prvků.

VESMÍRNÁ LOĎ

GEOMAG

Jedinečná magnetická stavebnice, která pomáhá rozvíjet kreativitu, jemnou motoriku a nechává děti formou hry, pronikat do tajů vědy a techniky. Základem jsou barevné tyčky, které jsou doplněny výplněmi. Objekty ve 3D formátu mohou děti vzájemně kombinovat. Děti dostaly za úkol postavit z této stavebnice vesmírnou loď. Procvičily si nejen znalosti z geometrie, ale i představivost a schopnost spolupracovat v týmu.

   

Za Klub nadaných dětí

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY V MINULOSTI A DNES

Dne 24. října 2022 nás v Klubu nadaných dětí navštívil Ing. Petr Papica, aby dětem poutavým způsobem povyprávěl o vývoji sdělovacích prostředků v minulosti a v současnosti.

Žáci se dozvěděli, že sdělovací prostředky se využívaly již v dávné historii – např. k prvotnímu dorozumívání na dálku se používalo světelné signalizace, poté byli vysíláni jízdní poslové na koních, k odesílání poštovních zpráv bylo využíváno také poštovních holubů, což byli vlastně předchůdci dnešní pošty.

Hromadné sdělovací prostředky v jejich vývoji značně ovlivnil rozmach využití elektrické energie na přelomu 19. a 20. století a dále v průběhu 20. století. Do tohoto období patří vynález telegrafu, fonografu, gramofonu, magnetofonové pásky, Audio CD, CD-ROM, později DVD a flash disku.

Další nové hromadné sdělovací prostředky se objevily s rozmachem osobních počítačů a výpočetní techniky, významným objevem byl vznik internetu v roce 1985, který začal být v ČR využíván od roku 1990.

Na závěr si žáci vyzkoušeli, jak se mohou dorozumět pomocí vysílaček, bylo jim vysvětleno, na jakém principu fungují a jak s nimi správně zacházet, aby dorozumění mezi zúčastněnými bylo co nejkvalitnější.

Děkujeme 🙂

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

ZÁBAVNÉ I POUČNÉ ODPOLEDNE S ROBOTY

V pondělním Klubu nadaných dětí si žáci vyzkoušeli činnosti s roboty. Robot Botley naučí děti základy programování. Žáci si během pár minut osvojí základní příkazy, kterými uvedou robota do pohybu. Roboti např. dokáží jezdit po vytvořené linii, zvládají pomocí ovladače obraty, pravolevou orientaci, několikanásobné otočky, návrat zpět na stanoviště i překonávání nejrůznějších překážek.

Tato činnost děti velmi zaujala a již se těší na pokračování a zdokonalování v této aktivitě s novými elektronickými kamarády, jakými roboti Botley jsou. J

Mgr. I. Lazarová, Mgr. D. Palionová

PROHLÍDKA 3D TISKÁREN

Dne 10. října jsme s Klubem nadaných dětí zavítali do školní dílny, kde si pro nás Mgr. Josef Kubeček přichystal poutavou přednášku na téma „3D tiskárny a jejich využití v praxi“.

Děti se seznámily s tím, jak dochází podle digitálního modelu nebo fyzické šablony k vytisknutí trojrozměrného objektu a vše nám ukázal na našich školních tiskárnách, které jsou určeny pro potřeby výuky. Dozvěděly se také, jak tiskárny také využít např. v dílně, domácnosti či výrobně. A co všechno může taková tiskárna vytisknout? Jsou to nejen hračky, autíčka, postavičky, ale i nejrůznější laboratorní pomůcky, protetické pomůcky, součástky pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl, dokonce i obytný dům není jen sci-fi, ale v současnosti již realitou.

Tak vzhůru do budoucnosti a děkujeme, pane učiteli

Za Klub nadaných dětí D. Palionová a I. Lazarová

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Jak vznikl vesmír? Co jsou to planety? K čemu je dobré Slunce? Jak je vesmír velký? Je naše Země ve vesmíru? Co všechno je vesmír?

To byly otázky, které děti na schůzce Klubu nadaných dětí dne 26. září 2022 nejvíce zajímaly.

Motivací tohoto projektu byl velký zájem dětí o dané téma, hledání a kladení otázek, prohlížení encyklopedií, dětská zvídavost, touha poznat neznámé věci a prostředí.

vedoucí klubu Mgr. Drahomíra Palionová a Mgr. Iva Lazarová

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

V letošním školním roce jsme se začali pravidelně scházet až začátkem ledna, jelikož podzim byl ve znamení covidových restrikcí a akce Klubu probíhaly v tomto období více méně sporadicky.

Scházíme se každý týden v pondělí, v čase od 13.20 do 14.50.  Děti si zábavnou formou rozvíjejí logické myšlení, luští křížovky, řeší kvízy a rébusy, pracují se stavebnicemi, vyhledávají a třídí informace jak v knihách, tak i pomocí počítače, dělají jednoduché pokusy (fyzikální i chemické).

V současné době Klub navštěvuje 18 dětí, jak z prvního, tak i z druhého stupně ZŠ, pod vedením učitelek Mgr. Ivy Lazarové a Mgr. Hanky Papicové.

V pondělí 23. 5. jsme navštívili výstavu  v Domu kultury pod názvem Fenomén Igráček. Zde si děti mohly vyzkoušet jízdu s českou autodráhou ITES, prohlédnout Igráčky v různých podobách, nebo si mohly vyzdobit svého Igráčka ve výtvarné dílně v podobě holčičky, kluka nebo koníka a odnést si jej v krabičce domů.

Na závěr se děti zúčastnily soutěže o pěkné ceny.

Mgr. Hana Papicová, Mgr. Iva Lazarová

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V letošním školní roce jsme se začali scházet 16. záři 2019, tak jako každý rok v pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Klub nadaných dětí zahájí svou činnost 2. října 2017. Scházet se bude každé pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Klub nadaných dětí v školním roce navštěvuje 13 dětí převážně z 1. a 2. ročníku. K růstu svých schopností, rozvíjejí logického myšlení, paměti a pozornosti využíváme opět mimo jiné řadu logických her, práci na počítačích, řešení pracovních listů, testů i tvůrčí práci s knihou.

Děti se v letošním roce pravidelně scházejí každé pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Klub nadaných dětí od začátku školního roku navštěvuje 16 dětí, ve druhém pololetí se připojí další nadané děti z 1. a 2. ročníku. K rozvoji svého intelektu mají k dispozici řadu nových naukových, logických a konstruktivních her, kvízů, rébusů, křížovek. Zařazována je práce s abstraktními symboly, cvičení paměti a pozornosti. V letošním roce se zaměřujeme také na práci s knihou a jinými zdroji informací, rovněž na schopnost vyhledávat a třídit informace.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

V letošním školním roce pokračuje ve své činnosti Klub nadaných dětí. Formou her, prací na počítačích, řešením hlavolamů, vyplňováním kvízů, testů a pracovních listů dále rozvíjejí logické myšlení, analogii, kombinační schopnosti, prostorovou představivost, jazykový cit a další části intelektu 22 nadaným dětem. Od letošního roku se jim věnují paní učitelka Mgr. Iva Lazarová a paní učitelka Mgr. Helena Křištofová.

Děti se scházejí pravidelně každou druhou středu v roce od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V září 2010 byl ve Frenštátě pod Radhoštěm založen Klub nadaných dětí, který je určen dětem základních škol, především žákům 1. stupně. Klub vznikl za spolupráce Mensy ČR, s finanční podporou města Frenštátu p. R. Na ZŠ Tyršova 913 pracuje Klub již čtvrtým rokem a k dnešnímu dni sdružuje 21 dětí. Jedná se vlastně o takovou volnočasovou aktivitu typu zájmového kroužku, kde si děti pod vedením paní učitelek Dagmar Davidové a Mgr. Ivy Lazarové mohou zábavným způsobem rozvíjet své logické a kognitivní nadání, a to formou nejrůznějších kvízů, deskových her, soutěží, exkurzí, her v přírodě či besed. Tyto aktivity tak žákům poskytují něco navíc, na co v běžné výuce není čas.

Děti se scházejí pravidelně dvakrát za měsíc, vždy ve středu od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913. Zde mají k dispozici moderní počítače i kvalitně vybavenou knihovnu. Účast v Klubu je zdarma, jedinou podmínkou je vstupní test IQ s výsledkem 120 a více, který škola ve spolupráci s Mensou ČR pravidelně organizuje.

Mgr. Iva Lazarová

22. 1. 2014 nás navštívila paní Buriánová z městské knihovny a připravila si pro nás zajímavé úlohy.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V letošním školním roce jsme začali svou činnost 10 října. Budeme se pravidelně scházet 1x za 14 dní, vždy ve středu v multimediální učebně od 13:20 – 14:50 hod. Opět budeme řešit zajímavé úlohy, rébusy, křížovky, hrát hry a soutěžit v různých oborech. V letošním šk. r. jsme se všichni zapojili do logické olympiády pořádané Menzou. Přidali se i další žáci. Z 1. stupně celkem 22 žáků a z 2. stupně 46. V současné době je nás pouze 7, neboť bývalí členové přešli na Gymnázium nebo na 2. stupeň. Zveme mezi nás další šikovné žáky s IQ 120 a více. Ve větším kolektivu je více zábavy. Těšíme se na vás.

vedoucí klubu Dagmar Davidová

V lednu 2013 po testování IQ nám přibylo mnoho nových členů. V současnosti je nás celkem 23. Kromě p. uč. Davidové začala s námi pracovat i p. uč. Lazarová. Scházíme se 1 krát za čtrnáct dní vždy ve středu v době 13:20 – 14:50 v multimediální učebně v 1. patře. Řešíme různé osmisměrky, doplňovačky, bludiště, zajímavé úlohy, hrajeme stolní logické hry. Při řešení úloh využíváme i mnoho počítačových programů. Na každou další schůzku se vždy těšíme.

vedoucí klubu

Honba za pokladem

Ve středu 19. 6. 2013 jsme se naposledy sešli v tomto školním roce. Snad tropické vedro způsobilo, že mnozí „iqáči”, jak si dětí říkají, nepřišli. Přesto jsme prožili příjemné odpoledne hrou Honba za pokladem. Ten se nakonec ukrýval v malé tělocvičně.

IQ park Liberec

10. dubna. 2013 jsme navštívili interaktivní výstavu hlavolamů, jazykolamů, optických klamů, hádanek a iluzí v Domě kultury ve Frenštátě p. R. Science centra IQ park Liberec. Aktivně jsme se zapojili do řešení zadaných úkolů.

Všem se nám tam moc líbilo.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Dne 21. 9 jsme zahájili činnost ve školním roce 2011/12. Zatím je nás 10. Zveme i další zájemce z 1. stupně, kteří prošli testováním a mají písemné potvrzení, že jejich IQ je vyšší než 120. Další schůzka se uskuteční 12. října v době 13:20 – 14:50 hod. v multimediální učebně v 1. patře.

vedoucí klubu D. Davidová

V září 2010 byl ve Frenštátě p. R. založen Klub nadaných dětí, především pro žáky 1. stupně základních škol. Tento Klub vznikl za spolupráce Mensy ČR, obou škol s finanční podporou Města Frenštát p. R. V současné době má 17 členů (14 ze ZŠ Tyršova 913 a 3 ze ZŠ Záhuní). Děti si pod vedením p. uč. Dagmar Davidové a Mgr. Hany Frydrychové budou zábavnou formou prohlubovat své vědomosti a dovednosti v oblasti matematiky, přírodovědy, zeměpisu apod. Od září do prosince se budou scházet v multimediální učebně při ZŠ Tyršova, kde mají k dispozici také počítače a knihovnu s čítárnou. Účast v Klubu je pro děti zdarma, není podmíněna školními výsledky, ale výsledky testu IQ. Více o aktivitách Klubu na http://www.mensa.cz/nadane-deti/knd/

Termíny setkání v měsíci dubnu: 6. a 20., vždy v době 13:30 – 15:00 v multimediální učebně (1. patro).

Dagmar Davidová
Akce

V sobotu 27. 11. 2010 jsme navštívili výstavu Příběh planety Země, výstavu maket námořních lodí a Miniuni v Ostravě.