Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Klub nadaných dětí

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

V letošním školním roce jsme zahájili svou činnost 19. září s doposud 13 přihlášenými žáky z 1. stupně ZŠ.

Scházíme se pravidelně každý týden vždy v pondělí v čase od 13:20 do 14:50 v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913, kde se zaměřujeme jak na práci s počítači, tak na rozvoj schopností vyhledávat a třídit informace z dalších zdrojů (encyklopedií, odborných publikací i časopisů), které nám nabízí sousední knihovna. K dispozici máme také celou řadu her a stavebnic, podporujících rozvoj všech oblastí intelektu. Žáci se také pravidelně účastní Logické olympiády, pořádané Mensou ČR.  Důležitou průpravou této soutěže jsou úkoly, které cvičí pozornost, koncentraci a logické řešení problémových úloh, které jsou dětem hravou formou zadávány.

Letos se chceme více zaměřit na účast na exkurzích, odborných přednáškách a besedách se zajímavými osobnostmi.  Za všechny alespoň uvádíme návštěvu v České televizi Ostrava (akce je naplánována na leden), exkurzi na letiště Mošnov nebo besedu Ve včelíně, pořádanou ZO Českého svazu včelařů v Kopřivnici.

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

vedoucí Klubu

KLUB NADANÝCH DĚTÍ NA VÝPRAVĚ DO MINULOSTI

Dne 22. 5. jsme navštívili interaktivní výstavu nazvanou RETROSBÍRKY, která probíhá až do poloviny června v Domu kultury ve Frenštátě p. R.

Děti si zde mohly prohlédnout širokou nabídku ukázek sběratelství z doby socialismu.

K vidění byly např. pexesa, plechovky i láhve od nápojů, ubrousky, krabičky od sirek, poštovní známky v dobových albech, výtisky dětských časopisů, drobné mince i papírové peníze, pohlednice, pivní tácky, autíčka, céčka, obaly od mýdel i zajímavé odznaky. Na informačních panelech se děti seznámily s nejrůznějšími obory sběratelství – dozvěděly se, co je např. filatelie, filumenie, filografie, numizmatika, filokartie, faleristika , militarie a jiné.

Interaktivní část výstavy umožnila žákům praktické vyzkoušení starších exponátů stavebnic, jako je např. Merkur, SEKO, SEVA nebo si zahrát některou ze stolních her či vyluštit zápalkové rébusy.

V závěru byl pro děti připraven zábavný Retrokvíz, ve kterém si ověřily znalosti o potravinách, hračkách či přístrojích z doby mládí jejich babiček a dědečků.

Po úspěšném zvládnutí všech úkolů jsme využili možnost společně se vyfotografovat v připraveném retro foto koutku, jenž byl pro děti příjemným překvapením a zároveň pěknou památkou na zajímavou výstavu, za což organizátorům domu kultury moc děkujeme.

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

EINSTEINOVA  HÁDANKA V KND DNE 17. 4. 2023

Jedna legenda říká, že tuto hádanku vymyslel ve svém chlapeckém věku Albert Einstein. Druhá přisuzuje autorství spisovateli a matematikovi Lewisi Carrollovi. Realita bude jiná, tento úkol se možná poprvé objevil až v 60. letech minulého století v časopisu Life International. Nic mu to neubírá na zajímavosti.

Dne 17.04. 2023 děti ve skupinách rozvíjely pomocí této hádanky umění zformulovat úsudek, vybudovat logický řetězec a provádět jiné logické operace a to vše hravou formou. Hádanky představují pro děti zábavnou výzvu. Na začátku u dětí převládala zvědavost a „vzrušení“ ze záhady, následovala fascinace obtížnosti či zjevnou nesmyslností problému a zahloubení se do hledání jeho řešení.

A jaké bylo zadání?

V ulici je vedle sebe pět domů. Každý má jinou barvu, v každém žije člověk jiné národnosti. Každý majitel domu má v oblibě jiný sport, pije jiný nápoj a má jiné domácí zvíře. Všechno se v hádance vyskytuje pouze jednou, žádný prvek se neopakuje. Kdo má doma rybičku?

Existuje víc cest, jak se dostat k cíli. Legenda tvrdí, že pouhá dvě procenta lidí to zvládnou z hlavy. 

Děti dostaly pro ulehčení řešení tabulku, do které doplňovaly jisté i nejisté možnosti.  Po úspěšném vyřešení je pohltila vlna zadostiučinění i příjemného pocitu vyplývajícího ze zvýšeného sebevědomí.

Za KND Mgr. Drahomíra Palionová

KLUBOVÉ ODPOLEDNE S HLAVOLAMY DNE 27. 3. 2023

Co je hlavolam? Jedná se o problém, hádanku nebo záhadu, která dokáže potrápit nejednoho řešitele. Nejznámější formou hlavolamů jsou hlavolamy mechanické, ale mohou za ně být považovány i mnohé jiné úlohy – např. křížovky, sudoku, doplňovačky, osmisměrky, šifry, hádanky, matematické úlohy a logické hry, jako jsou např. šachy či GO.

Historie hlavolamů sahá až do Starověkého Egypta, Číny, Japonska či na Arabský poloostrov. Hlavolamy si krátily chvíle převážně vyšší společenské vrstvy, poté se ve zjednodušené formě začaly šířit i mezi obyčejný lid.

V dnešním Klubu nadaných dětí jsme měli tu čest přivítat pana Václava Obšivače z Frenštátu pod Radhoštěm, který vyrábí a vymýšlí hlavolamy už téměř dvacet let. Originální kousky, které tvoří z valašského dřeva, jsou známy nejen u nás, ale i v zahraničí. Prodávají se mimo Evropu i ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, na Tchaj-wanu a v Japonsku. Pan Občivač již vytvořil více než 500 druhů nejrůznějších rébusů, mezi které patří i pohyblivé hlavolamy, vysoce ceněné zejména sběrateli jak českými, tak i zahraničními.

Mezi dnešními ukázkami hlavolamů, které nám pan Obšivač ochotně zapůjčil, byly např. minutové hlavolamy, kde si děti mohly vyzkoušet svůj důvtip a složit rébus do jedné minuty či potrápit se složitějšími tvary, vyžadujícími více času. Každopádně bychom chtěli panu Obšivačovi moc poděkovat, že si na nás udělal čas ve své vysoce tvůrčí činnosti a obohatil tak vědomosti našich žáků o zajímavou a inteligentní zábavu.

Za KND Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

BESEDA O VČELÁCH

Dne 27.02. 2023 navštívil KND včelař pan Oldřich Němec, místopředseda Českého svazu včelařů v Kopřivnici, který si pro děti připravil velmi zajímavou besedu o včelách. Zajímavou formou žákům vyprávěl o životě včel, jejich vývoji a zmínil také jejich velký význam pro život člověka. Popsal dětem, jak chová včely v úlu, ve kterém žije jedno včelstvo. Nejvíce děti zaujalo rozdělení rolí, které včely v úlu zastávají (na matku, mnoho dělnic a několik trubců), a také si poslechly, kolik úloh musí včela za jeden den splnit. Mnohým dětem se vybavilo, že známé přísloví, „pilná jako včelička“, se zakládá na pravdě. Pan Němec si na ukázku přinesl nejen přenosný úl, ale také různé včelařské pomůcky, které včelaři při práci používají. Děti se dozvěděly i to, že směs medu a skořice léčí většinu nemocí. Med se vyrábí ve většině zemí světa. Vědci zjistili, že ačkoliv je med sladký a užívá se ve správných dávkách, neublíží ani diabetickým pacientům. Panu včelaři děkujeme za milé povídání a trpělivost, se kterou odpovídal na všechny zvídavé dotazy děti.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí Klubu

BESEDA S POTÁPĚČEM 

Klub nadaných dětí navštívil dne 23.01.2023 profesionální potápěč a nadšený cestovatel Vít Horák. Jeho poutavé vyprávění podložené promítáním videí z hlubin moří a jeskyní nadchlo všechny přítomné posluchače. Měli jsme možnost vidět, jak vypadá kontaktní potápění s mořskými predátory, dozvěděli jsme se, jaké ryby se dají v českých vodách potkat a co jsou zač.

Úchvatné také bylo i vyprávění o hranické propasti, které bylo provázeno video- dokumentací spolu s prezentací fotek z potápění v této oblasti. Hranická propast získala prvenství nejhlubší zatopené propasti či jeskyně již v roce 2016, kdy vědci spustili robota do hloubky 404 metrů. V Hranicích padl dosavadní rekord o 46 metrů, když se vědci s robotem dostali do hloubky 450 metrů pod hladinou. Tím byly vyčerpány technické možnosti mapovací sondy umístěné na robotu.

Žáci se seznámili se současnou činností a s moderní spolehlivou technikou, kterou potápěči používají při pracovním potápění. V druhé polovině besedy měly děti možnost prohlédnout si a vyzkoušet potápěčskou výstroj. Beseda byla zajímavá, poutavá a velice poučná.

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

vedoucí Klubu

EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE OSTRAVA

Dne 12. 1. 2023 se Klub nadaných dětí spolu s třídou 5. C vypravil na exkurzi do České televize Ostrava.

Sraz na tuto plánovanou akci byl v 7.30 před kinem, odkud jsme odjeli autobusem na určené místo.

Prohlídka byla naplánovaná na 9 hodin, a protože nám zbývala ještě chvilka do začátku, tak se děti důkladně posilnily domácími svačinkami a stihly se i vyfotografovat ve vestibulu ČT s malým červenovlasým Maxem (Henrykem Šimkem), který nyní moderuje oblíbený dětský pořad Draci v hrnci.

V naplánovaný čas si nás převzala zaměstnankyně ČT, paní Tereza Nováková, aby nás stručně seznámila s průběhem exkurze.

Pak již následovala samotná prohlídka s odborným výkladem paní průvodkyně.

Nejprve jsme navštívili Studio 1, kde jsme byli seznámeni s tím, jak probíhá zpravodajství, jaké jsou funkce kamer a jak funguje čtecí zařízení. Dětem bylo nabídnuto i vyzkoušení tohoto zařízení, což některé s velkou radostí absolvovaly. Největší oblibě se asi těšilo vyzkoušení si „greenscreenu“, klíčovacího fotopozadí, u kterého se nadšeně fotografovaly.

V této místnosti děti shlédly také pořad „Ty Brďo“, ve kterém se poutavým a dětskému věku srozumitelným způsobem dozvěděly důležité informace o vzniku ČT, o vysílacích časech i o rozšiřující se nabídce programů.

Dalším místem, které jsme měli možnost si prohlédnout, bylo Studio 2, kde se natáčí přímé přenosy, např. pořad Sama doma, a seznámili jsme se zde např. s rekvizitami, které se pro různá vysílání musí neustále obměňovat.

Poslední zastávka byla ve Studiu režie, kde jim bylo panem režisérem podrobně vysvětleno, jaká je jeho práce, jaká je činnost kameramana, co má za úkol střihač a že nedílnou součástí každého vysílání je i práce kostymérů, maskérů, grafiků a editorů.

No, a to už se naše exkurze chýlila ke konci. Poslední fotografie, poslední rozhlédnutí a na shledanou Ostravo, zase někdy příště!

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

KNIHOVNA, JAK JI (NE)ZNÁTE

Dne 19.12.2022 jsme se vydali na průzkumnou výpravu do městské knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm s cílem blíže poznat a seznámit se s tím, co obnáší práce profesionálního knihovníka, který je historicky považován za strážce pokladu všeho vědění. Paní knihovnice si pro nás připravila mnoho zajímavých aktivit a její poutavé vyprávění bylo impulsem pro zvídavé děti, které si prakticky vyzkoušely vkládání nových knížek do systému knihovny tzv. katalogizaci knížek přes počítač. Měli jsme možnost navštívit místa knihovny, kde se veřejnost běžně nemá možnost podívat, sklad knihovny. Z vyprávění paní knihovnice se děti dozvěděly především zákulisní pikantnosti z fungování knihovny jako celku. Proč vznikly knihovny? Věděli jste, že se ročně vytiskne 15 000 svazků knih? A také, že v dětském oddělení má knihovna 10 000 knih, z čehož celkový počet knih v naší knihovně je 60 000 kusů?  Pokud by se všechny tyto knihy položily za sebe, měřila by tato řada celkem 2 km? Co je nakladatelství, vydavatelství, knižní trh, cesta knihy? Tohle vše a mnohem více jsme se dozvěděli od paní knihovnice Bc. Martiny Vroblové, které moc děkujeme za informace poodhalující činnost knihovny z jiné strany, než ji jako čtenáři známe.

Za KND, Mgr. Drahomíra Palionová, Mgr. Iva Lazarová

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Dne 12. 12. 2022 jsme využili nabídky Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm a navštívili akci zvanou Deskohraní.

Zde si žáci vyzkoušeli nejrůznější deskové hry, např. Zlaté Česko, což je zábavná hra pro zvídavé české děti, která poskytne celou řadu užitečných informací o naší vlasti nebo hru Mindok – hru se slovy téměř špionážní až pro 8 hráčů. Děti si také procvičily paměť v Chytrém pexesu a „postaraly se“ o domácí zvířata ve hře Super farmář. Nejvíce je však zaujaly Lušťovky z edice Mozkovna, jež jsou netradičními rébusy fungující na principu rozkládání slov – na každé kartě najdete části jednoho slova ukryté v obrázku a zjistíte vztahy mezi nimi a odhalíte řešení.

Tento zábavný čas velmi rychle uběhl a málem jsme ani nepostřehli, že už je třeba naši návštěvu ukončit.

Těšíme se na další společně strávené chvíle a pracovnicím knihovny děkujeme za vstřícnost a ochotu při rozvíjení nadání našich žáků.

Za KND Iva Lazarová, Drahomíra Palionová

VÝLET NA LETIŠTĚ

Dne 14. 11. 2022 v odpoledních hodinách jsme navštívili Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je třetím největším letištěm v České republice s pravidelným mezinárodním provozem. Naše exkurze začala prohlídkou řídící věže, kde děti obdivovaly náročnou činnost dispečerské služby, která řídila letecký provoz. Poté jsme si v hangárech prohlédli letadla, u kterých se prováděla oprava či výměna některých součástí. Jednalo se o letadla typu Boeing a Airbus. Před hangárem na nás již čekal autobus, kterým jsme se projeli po vzletové a přistávací dráze o délce 3500 metrů. Díky jejímu specifickému osvětlení se jednalo o skvělý zážitek pro všechny zúčastněné. Prohlídku jsme zakončili zhlédnutím vozů údržby, bez jejichž pomoci by letový provoz, zejména v zimních měsících, nebyl možný. Skvělým průvodcem celé exkurze byl pan Ing. Václav Vojna, kterému tímto velmi děkujeme.

Za KND, Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

JAK SE DĚLAJÍ KOMIKSY

Dne 7. 11.2022 jsme s Klubem nadaných dětí navštívili zajímavý komiksový workshop, jehož průvodcem byl známý spisovatel, lektor a scénárista Jiří Walker Procházka, který je v současnosti mimo jiné spolutvůrcem známého českého komiksu Čtyřlístek.

Žáci si vyzkoušeli, kdo co dělá v komiksové redakci, seznámili se se zákonitostmi tvorby komiksu, s různými typy hrdinů, dozvěděli se, co jsou piktogramy a na pracovních listech si vyzkoušeli, jaké to je tvořit komiksový příběh.

Nejlepší tvorba našich dětí byla panem Procházkou oceněna dárečky v podobě tří komiksových knih.

Děkujeme za pěkný zážitek 🙂

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

MANDALY MALOVANÉ NA PC

Mandala nezná hranice, patří do všech časů i kultur a ani technice se nevyhýbá. Pro všechny fandy počítačové grafiky, relaxačního tvoření u počítače a pro ty, kdo rádi zkouší něco nového.

Dne 31. října si děti vyzkoušely na počítači pomocí daného programu vytvořit mandaly s použitím předlohových obrázků měněním velikostí, tvarů, barev, ovládáním sytosti, krytí, rotace, gravitace, symetrie a spousty dalších prvků. Tento prográmek hlavně umožňuje u dětí rozvíjet trpělivost, pečlivost, soustředěnost a pozornost.

Mandaly jsou kruhy, které symbolizují představu, že život nikdy nekončí. K čemu jsou dobré? Mandaly podporují fantazii a kreativitu nejen u dětí, ale i dospělých. Nejlepší jsou ty, které si sami namalujeme. Mandaly, které děti vytvořily, byly nápadité svými tvary, barevně pestré a obsahovaly spousty dalších prvků.

VESMÍRNÁ LOĎ

GEOMAG

Jedinečná magnetická stavebnice, která pomáhá rozvíjet kreativitu, jemnou motoriku a nechává děti formou hry, pronikat do tajů vědy a techniky. Základem jsou barevné tyčky, které jsou doplněny výplněmi. Objekty ve 3D formátu mohou děti vzájemně kombinovat. Děti dostaly za úkol postavit z této stavebnice vesmírnou loď. Procvičily si nejen znalosti z geometrie, ale i představivost a schopnost spolupracovat v týmu.

   

Za Klub nadaných dětí

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY V MINULOSTI A DNES

Dne 24. října 2022 nás v Klubu nadaných dětí navštívil Ing. Petr Papica, aby dětem poutavým způsobem povyprávěl o vývoji sdělovacích prostředků v minulosti a v současnosti.

Žáci se dozvěděli, že sdělovací prostředky se využívaly již v dávné historii – např. k prvotnímu dorozumívání na dálku se používalo světelné signalizace, poté byli vysíláni jízdní poslové na koních, k odesílání poštovních zpráv bylo využíváno také poštovních holubů, což byli vlastně předchůdci dnešní pošty.

Hromadné sdělovací prostředky v jejich vývoji značně ovlivnil rozmach využití elektrické energie na přelomu 19. a 20. století a dále v průběhu 20. století. Do tohoto období patří vynález telegrafu, fonografu, gramofonu, magnetofonové pásky, Audio CD, CD-ROM, později DVD a flash disku.

Další nové hromadné sdělovací prostředky se objevily s rozmachem osobních počítačů a výpočetní techniky, významným objevem byl vznik internetu v roce 1985, který začal být v ČR využíván od roku 1990.

Na závěr si žáci vyzkoušeli, jak se mohou dorozumět pomocí vysílaček, bylo jim vysvětleno, na jakém principu fungují a jak s nimi správně zacházet, aby dorozumění mezi zúčastněnými bylo co nejkvalitnější.

Děkujeme 🙂

Mgr. Iva Lazarová, Mgr. Drahomíra Palionová

ZÁBAVNÉ I POUČNÉ ODPOLEDNE S ROBOTY

V pondělním Klubu nadaných dětí si žáci vyzkoušeli činnosti s roboty. Robot Botley naučí děti základy programování. Žáci si během pár minut osvojí základní příkazy, kterými uvedou robota do pohybu. Roboti např. dokáží jezdit po vytvořené linii, zvládají pomocí ovladače obraty, pravolevou orientaci, několikanásobné otočky, návrat zpět na stanoviště i překonávání nejrůznějších překážek.

Tato činnost děti velmi zaujala a již se těší na pokračování a zdokonalování v této aktivitě s novými elektronickými kamarády, jakými roboti Botley jsou. J

Mgr. I. Lazarová, Mgr. D. Palionová

PROHLÍDKA 3D TISKÁREN

Dne 10. října jsme s Klubem nadaných dětí zavítali do školní dílny, kde si pro nás Mgr. Josef Kubeček přichystal poutavou přednášku na téma „3D tiskárny a jejich využití v praxi“.

Děti se seznámily s tím, jak dochází podle digitálního modelu nebo fyzické šablony k vytisknutí trojrozměrného objektu a vše nám ukázal na našich školních tiskárnách, které jsou určeny pro potřeby výuky. Dozvěděly se také, jak tiskárny také využít např. v dílně, domácnosti či výrobně. A co všechno může taková tiskárna vytisknout? Jsou to nejen hračky, autíčka, postavičky, ale i nejrůznější laboratorní pomůcky, protetické pomůcky, součástky pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl, dokonce i obytný dům není jen sci-fi, ale v současnosti již realitou.

Tak vzhůru do budoucnosti a děkujeme, pane učiteli

Za Klub nadaných dětí D. Palionová a I. Lazarová

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Jak vznikl vesmír? Co jsou to planety? K čemu je dobré Slunce? Jak je vesmír velký? Je naše Země ve vesmíru? Co všechno je vesmír?

To byly otázky, které děti na schůzce Klubu nadaných dětí dne 26. září 2022 nejvíce zajímaly.

Motivací tohoto projektu byl velký zájem dětí o dané téma, hledání a kladení otázek, prohlížení encyklopedií, dětská zvídavost, touha poznat neznámé věci a prostředí.

vedoucí klubu Mgr. Drahomíra Palionová a Mgr. Iva Lazarová

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

V letošním školním roce jsme se začali pravidelně scházet až začátkem ledna, jelikož podzim byl ve znamení covidových restrikcí a akce Klubu probíhaly v tomto období více méně sporadicky.

Scházíme se každý týden v pondělí, v čase od 13.20 do 14.50.  Děti si zábavnou formou rozvíjejí logické myšlení, luští křížovky, řeší kvízy a rébusy, pracují se stavebnicemi, vyhledávají a třídí informace jak v knihách, tak i pomocí počítače, dělají jednoduché pokusy (fyzikální i chemické).

V současné době Klub navštěvuje 18 dětí, jak z prvního, tak i z druhého stupně ZŠ, pod vedením učitelek Mgr. Ivy Lazarové a Mgr. Hanky Papicové.

V pondělí 23. 5. jsme navštívili výstavu  v Domu kultury pod názvem Fenomén Igráček. Zde si děti mohly vyzkoušet jízdu s českou autodráhou ITES, prohlédnout Igráčky v různých podobách, nebo si mohly vyzdobit svého Igráčka ve výtvarné dílně v podobě holčičky, kluka nebo koníka a odnést si jej v krabičce domů.

Na závěr se děti zúčastnily soutěže o pěkné ceny.

Mgr. Hana Papicová, Mgr. Iva Lazarová

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V letošním školní roce jsme se začali scházet 16. záři 2019, tak jako každý rok v pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Klub nadaných dětí zahájí svou činnost 2. října 2017. Scházet se bude každé pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Klub nadaných dětí v školním roce navštěvuje 13 dětí převážně z 1. a 2. ročníku. K růstu svých schopností, rozvíjejí logického myšlení, paměti a pozornosti využíváme opět mimo jiné řadu logických her, práci na počítačích, řešení pracovních listů, testů i tvůrčí práci s knihou.

Děti se v letošním roce pravidelně scházejí každé pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Klub nadaných dětí od začátku školního roku navštěvuje 16 dětí, ve druhém pololetí se připojí další nadané děti z 1. a 2. ročníku. K rozvoji svého intelektu mají k dispozici řadu nových naukových, logických a konstruktivních her, kvízů, rébusů, křížovek. Zařazována je práce s abstraktními symboly, cvičení paměti a pozornosti. V letošním roce se zaměřujeme také na práci s knihou a jinými zdroji informací, rovněž na schopnost vyhledávat a třídit informace.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

V letošním školním roce pokračuje ve své činnosti Klub nadaných dětí. Formou her, prací na počítačích, řešením hlavolamů, vyplňováním kvízů, testů a pracovních listů dále rozvíjejí logické myšlení, analogii, kombinační schopnosti, prostorovou představivost, jazykový cit a další části intelektu 22 nadaným dětem. Od letošního roku se jim věnují paní učitelka Mgr. Iva Lazarová a paní učitelka Mgr. Helena Křištofová.

Děti se scházejí pravidelně každou druhou středu v roce od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V září 2010 byl ve Frenštátě pod Radhoštěm založen Klub nadaných dětí, který je určen dětem základních škol, především žákům 1. stupně. Klub vznikl za spolupráce Mensy ČR, s finanční podporou města Frenštátu p. R. Na ZŠ Tyršova 913 pracuje Klub již čtvrtým rokem a k dnešnímu dni sdružuje 21 dětí. Jedná se vlastně o takovou volnočasovou aktivitu typu zájmového kroužku, kde si děti pod vedením paní učitelek Dagmar Davidové a Mgr. Ivy Lazarové mohou zábavným způsobem rozvíjet své logické a kognitivní nadání, a to formou nejrůznějších kvízů, deskových her, soutěží, exkurzí, her v přírodě či besed. Tyto aktivity tak žákům poskytují něco navíc, na co v běžné výuce není čas.

Děti se scházejí pravidelně dvakrát za měsíc, vždy ve středu od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913. Zde mají k dispozici moderní počítače i kvalitně vybavenou knihovnu. Účast v Klubu je zdarma, jedinou podmínkou je vstupní test IQ s výsledkem 120 a více, který škola ve spolupráci s Mensou ČR pravidelně organizuje.

Mgr. Iva Lazarová

22. 1. 2014 nás navštívila paní Buriánová z městské knihovny a připravila si pro nás zajímavé úlohy.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V letošním školním roce jsme začali svou činnost 10 října. Budeme se pravidelně scházet 1x za 14 dní, vždy ve středu v multimediální učebně od 13:20 – 14:50 hod. Opět budeme řešit zajímavé úlohy, rébusy, křížovky, hrát hry a soutěžit v různých oborech. V letošním šk. r. jsme se všichni zapojili do logické olympiády pořádané Menzou. Přidali se i další žáci. Z 1. stupně celkem 22 žáků a z 2. stupně 46. V současné době je nás pouze 7, neboť bývalí členové přešli na Gymnázium nebo na 2. stupeň. Zveme mezi nás další šikovné žáky s IQ 120 a více. Ve větším kolektivu je více zábavy. Těšíme se na vás.

vedoucí klubu Dagmar Davidová

V lednu 2013 po testování IQ nám přibylo mnoho nových členů. V současnosti je nás celkem 23. Kromě p. uč. Davidové začala s námi pracovat i p. uč. Lazarová. Scházíme se 1 krát za čtrnáct dní vždy ve středu v době 13:20 – 14:50 v multimediální učebně v 1. patře. Řešíme různé osmisměrky, doplňovačky, bludiště, zajímavé úlohy, hrajeme stolní logické hry. Při řešení úloh využíváme i mnoho počítačových programů. Na každou další schůzku se vždy těšíme.

vedoucí klubu

Honba za pokladem

Ve středu 19. 6. 2013 jsme se naposledy sešli v tomto školním roce. Snad tropické vedro způsobilo, že mnozí „iqáči”, jak si dětí říkají, nepřišli. Přesto jsme prožili příjemné odpoledne hrou Honba za pokladem. Ten se nakonec ukrýval v malé tělocvičně.

IQ park Liberec

10. dubna. 2013 jsme navštívili interaktivní výstavu hlavolamů, jazykolamů, optických klamů, hádanek a iluzí v Domě kultury ve Frenštátě p. R. Science centra IQ park Liberec. Aktivně jsme se zapojili do řešení zadaných úkolů.

Všem se nám tam moc líbilo.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Dne 21. 9 jsme zahájili činnost ve školním roce 2011/12. Zatím je nás 10. Zveme i další zájemce z 1. stupně, kteří prošli testováním a mají písemné potvrzení, že jejich IQ je vyšší než 120. Další schůzka se uskuteční 12. října v době 13:20 – 14:50 hod. v multimediální učebně v 1. patře.

vedoucí klubu D. Davidová

V září 2010 byl ve Frenštátě p. R. založen Klub nadaných dětí, především pro žáky 1. stupně základních škol. Tento Klub vznikl za spolupráce Mensy ČR, obou škol s finanční podporou Města Frenštát p. R. V současné době má 17 členů (14 ze ZŠ Tyršova 913 a 3 ze ZŠ Záhuní). Děti si pod vedením p. uč. Dagmar Davidové a Mgr. Hany Frydrychové budou zábavnou formou prohlubovat své vědomosti a dovednosti v oblasti matematiky, přírodovědy, zeměpisu apod. Od září do prosince se budou scházet v multimediální učebně při ZŠ Tyršova, kde mají k dispozici také počítače a knihovnu s čítárnou. Účast v Klubu je pro děti zdarma, není podmíněna školními výsledky, ale výsledky testu IQ. Více o aktivitách Klubu na http://www.mensa.cz/nadane-deti/knd/

Termíny setkání v měsíci dubnu: 6. a 20., vždy v době 13:30 – 15:00 v multimediální učebně (1. patro).

Dagmar Davidová
Akce

V sobotu 27. 11. 2010 jsme navštívili výstavu Příběh planety Země, výstavu maket námořních lodí a Miniuni v Ostravě.