Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Podpora čtenářství

Rozvojový program ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program ve vzdělávání:

Podpora čtenářství na základních školách.

Projekt podalo 502 škol z celé republiky a hodnotitelé vybrali 68 škol, mezi které bude dotace rozdělena. Naší škole se podařilo dotaci zajistit pro projekt s názvem Už vím proč aneb Chci být chytrý jako encyklopedie. A o encyklopedie tady opravdu půjde. Každá třída na prvním stupni ZŠ dostane k dispozici tři druhy encyklopedií po pěti kusech. Jednotlivé ročníky budou mít jiné druhy encyklopedií, vždy podle náročnosti. Veškeré encyklopedie jsou určeny pro daný věk dítěte a vztahují se k aktuálně probíranému učivu. Tím se zajistí, že se děti každý rok seznámí s novými poznatky a zajímavostmi. Po jednom kuse z každého druhu encyklopedií bude umístěno i v žákovské knihovně. Žáci s encyklopediemi budou pracovat ve výuce, čeká na ně několik kol soutěží nejen vědomostních, ale i literárních. Soutěžní otázky budou vytvářeny tak, aby děti musely hledat a pátrat v encyklopediích umístěných ve své třídě. Tímto způsobem budou děti stále zdokonalovat nejen své čtenářské dovednosti, ale i schopnost analyzovat a syntetizovat nové i známé informace.