Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní údaje:

Název: Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
Adresa školy: Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

ŠD ve škole začíná v 6.00 – 7.30, v tuto dobu mohou ŠD navštěvovat všechny děti, nejen ty v ŠD přihlášené.
Odpolední provoz pokračuje v 11.30 – 17.00 hodin.
Dítě se přihlašuje do ŠD vyplněním zápisního lístku s vyznačeným časem odchodu.
O změnách v docházce během školního roku je možno se domluvit s paní vychovatelkou.
Děti posíláme v určený čas do zájmových kroužků (školních i mimoškolních). Zajišťujeme ranní odchody na odloučené pracoviště Tyršova 1053.
Ve ŠD je zajištěn pitný režim.
Školní družina je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913.

Je umístěna v přízemí budovy ZŠ, má svůj samostatný vchod a samostatnou šatnu. Jedno oddělení školní družiny je zřízeno na odloučeném pracovišti Tyršova 1053.

Školní družina využívá ke své činnosti dvě herny vybavené novým nábytkem, dvě kmenové třídy prvního stupně a jednu kmenovou třídu na odloučeném pracovišti. Herny byly vybaveny variabilními stoly s židličkami (dají se sestavovat do různých geometrických tvarů). Staré skříně jsme nahradili novými menšími a hlavně barevnými skříňkami. Tato sestava je vybavena důmyslnými úložnými prostorami, do kterých se nám vejdou všechny stavebnice a hračky. Veliký úspěch (což nás nesmírně těší) sklidil relaxační koutek, ve kterém mohou děti odpočívat v průběhu celé družiny. Fakt, že na něm bývá stále plno, nás utvrdil v přesvědčení, že taková věc do družiny stoprocentně patří.

Těší nás, že nové vybavení sklidilo úspěch nejen u dětí, ale rovněž i u rodičů a našich kolegů z řad učitelů. K příjemnému dojmu z nové družiny přispívá nemalým dojmem i nové vymalování stěn. 

V současné době je otevřeno pět oddělení, ve kterých pracuje pět vychovatelek, z nichž jedna plní funkci vedoucí vychovatelky.

Pokud dovolí počasí, chodíme s dětmi ven na procházky, ale mnohem častěji pobýváme na školním hřišti a zahradě, která je vybavena průlezkami, houpačkou a pískovištěm. Na hřišti hrají děti fotbal nebo se prohánějí na koloběžkách.

S dětmi navštěvujeme pravidelně filmová představení v místním kině.

Ve ŠD mají děti k dispozici loutkové divadlo, starší děti hrají mladším divadelní představení, která si sami připraví.

Ve všech odděleních mohou děti využívat společenské hry. Ve ŠD si mohou kreslit, modelovat z plastelíny, vymalovávat, pracujeme s barevnými papíry či přírodním materiálem.

Pravidelně s dětmi vytváříme námětové výrobky – Vánoce, Velikonoce, dárečky ke Dni matek.

Pravidelně každou středu, čtvrtek a pátek navštěvujeme tělocvičnu, kde mají děti možnost vyžití na tělocvičném nářadí či hrají sportovní hry.

Kontakty:

E-mail: druzina@zstyrfren.cz

Vedoucí vychovatelka Telefon
Zdenka Kučerová
770 162 966
Markéta Lančová
770 162 967
Eva Kozlovská
770 162 969
Bc. Markéta Bilá
770 162 968
Mgr. Bohumila Zabloudilová
725 938 334