Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Projekt „Společně ve vzdělávání IV“

Plakát publicita (pdf) 

Společně ve vzdělávání IV r. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000904 je v pořadí dalším projektem, který byl tentokrát schválen v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský a který volně navazuje na předchozí tři projekty Společně ve vzdělávání I, II a III.

ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín jej realizuje od 1. ledna 2023 a celkově byl podpořen částkou 4 790 279 Kč. Doba jeho trvání je 24 měsíců, ukončení projektu je 31. 12. 2024. Rozpočet projektu je financován 76,73 % z Evropského sociálního fondu a 23,27 % ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a žáků a také spolupráce s rodiči dětí a žáků. Do projektu je zapojena mateřská škola, základní škola a školní družina v následujících oblastech:

 

mateřská škola

 • školní asistent MŠ – personální podpora
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

 

základní škola

 • školní asistent ZŠ – personální podpora
 • školní speciální pedagog ZŠ – personální podpora
 • školní psycholog ZŠ – personální podpora
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

 

školní družina

 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

 

Zlepšení a zkvalitnění vzdělávání v daných oblastech bude dosaženo pravidelnou činností žáků v rámci inovativního vzdělávání a zapojením zážitkových forem ve vzdělávání ZŠ a ŠD. Snížení výskytu rizikového chování u žáků školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením školního psychologa, školního speciálního pedagoga a školního asistenta v ZŠ a současně školního asistenta v MŠ. Zlepšení vzájemné spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí a žáků bude podpořeno odborně zaměřenými tematickými a komunitními setkáváními v MŠ a ZŠ.

Věříme, že osvědčenými nadstandardními aktivitami dosáhneme dalšího zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání nejen po dobu realizace projektu, ale i v letech následných.

Zdeňka Murasová