Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Celoroční přehled akcí

2023/2024

a) Adaptační dny pro žáky 6. ročníku – 7. září, 14. září, 21. září 2023

b) Zažít město jinak (spoluorganizace s městem) – 16. září 2023

c) Evropský den jazyků – 22. září 2023

d) Přespolní běh na Horečkách – 26. září 2023

e) Zájezd do Anglie – 30. září – 6. říjen 2023

f) Preventivní programy pro 4. až 9. ročník – listopad 2023 – duben 2024

g) Přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno – říjen 2023

h) Halloweenský den pro žáky 1. i 2. stupně – říjen 2023

i) Beseda pro vycházející žáky se zástupci SŠ – 14. listopad 2023

j) Mikulášské nocování (akce ŠD) – prosinec 2023

k) Mikuláš ve škole – prosinec 2023

l) Lyžařský kurz 7. ročník – 8. – 12. leden 2024

m) Soustředění běžeckého lyžařského klubu – leden 2024

n) Beseda k volbě povolání se zástupci ÚP NJ – 23. leden 2024

o) Lyžařský kurz pro 1. stupeň a děti MŠ – 12. – 16. únor 2024

p) Maškarní ples (akce ŠD) – únor 2024

q) Beseda s A. Dudkem (akce ŠD) – únor 2024

r) Přednáška o školní zralosti pro rodiče dětí v MŠ – březen 2024

s) Den otevřených dveří školy – 20. březen 2024

t) Veselé Velikonoce (akce ŠD) – březen 2024

u) Noc s Andersenem – březen 2024

v) Exkurze do Osvětimi pro žáky 9. ročníku – březen 2024

w) Zápis žáků do prvních tříd – 10. duben 2024

x) Oslava Dne Země – duben 2024

y) Výchovné programy k dospívání a narození dítěte pro 3. až 5. ročník – květen 2024

z) Exkurze do Vídně – květen 2024

aa) Přednáška pro 8. ročník k právní odpovědnosti – květen 2024

bb) Sběrové akce – říjen 2023, květen 2024

cc) Frenštátský zpěváček – květen 2024

dd) Sportovní dopoledne pro 1. stupeň – červen 2024

ee) Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – červen 2024

ff) Školní oslava Dne dětí – 31. květen 2023

gg) Přehlídka dravců Seiferos – 11. červen 2023

hh) Dobrodružné odpoledne s opékáním na zahradě (akce ŠD) – červen 2024

ii) Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře – červen 2024

jj) Divadelní představení – prosinec 2023, červen 2024

kk) Projekt Šikovný předškoláček – leden až červen 2024

ll) Den města – zapojení do programu – červen 2024

mm) Zájezd do záchranné stanice v Bartošovicích – červen 2024

nn) Ekologická exkurze (chemický jarmark) – červen 2024

mm) Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku – 27. červen 2024