Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Kontakt

Jméno Funkce Telefon E-mail
Sekretariát
Lenka Besedová
hospodářka
556 835 920
sekretariat@zstyrfren.cz
Vedení školy
RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka
556 835 038
601 336 937
reditel@zstyrfren.cz
Mgr. Pavlína Maňasová
zást. ředitelky pro 2. stupeň
556 808 563
603 437 245
zastupci@zstyrfren.cz
Mgr. Eva Sladká
zást. ředitelky pro 1. stupeň
556 808 563
603 437 245
zastupci@zstyrfren.cz
Sborovna
556 808 554
Výchovný poradce
Mgr. Eva Lípová
výchovný poradce
556 808 564
poradce@zstyrfren.cz
Preventista
Mgr. Jana Bartošová
met. prevence
556 808 554
preventista@zstyrfren.cz
Školní psycholog
PhDr. Miroslava Vojnová
školní psycholog
770 101 545
miroslava.vojnova@zstyrfren.cz
Školní družina
Zdenka Kučerová
vedoucí vych.
770 162 966
druzina@zstyrfren.cz
Školní jídelna
Zdeněk Suda
vedoucí jídelny
556 835 806
jidelna@zstyrfren.cz
MŠ Markova
Kateřina Balážová
zást. ředitelky školy pro předškolní vzdělávání
556 835 969
msmarkova1@seznam.cz
Kabinet Tv
Mgr. Alena Lavičková
učitelka
556 836 452
tv@zstyrfren.cz
Odloučené pracoviště Tyršova 1053
učitelé; školní družina
556 835 473
725 938 334
Správa ICT
Mgr. Marek Křištof
ICT koordinátor, správce ICT
556 835 920
sprava.ict@zstyrfren.cz
Správa ICT
Robin Labský
správce ICT
556 835 920
sprava.ict@zstyrfren.cz