Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní údaje:

Název: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
Adresa školy: Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Zřizovatel: Město Frenštát pod Radhoštěm
Telefon: 556 835 920
Fax: 556 835 920
ID datové schránky: ftz2gth
WWW: www.zstyrfren.cz
E-mail: sekretariat@zstyrfren.cz
Číslo účtu: 1 762 816 369/0800
IČO: 476 576 51
DIČ: CZ 476 576 51
REDIZO: 600 138 151

Zajímavosti:

 • Od 1. ledna 1993 získala škola právní subjektivitu.
 • Součástmi organizace jsou: základní škola IZO 102 244 057, mateřská škola IZO 107 625 750, školní družina IZO 119 800 357 a školní jídelna IZO 119 800 349
 • Žáci všech ročníků se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu: Vědět neznamená umět, č. j. 544/2007
 • Škola je organizována jako úplná, má 9 ročníků, z toho 5 ročníků na 1. stupni a 4 ročníky na 2. stupni.
 • Ve školním roce 2021/2022 do školy dochází 560 žáků, kteří jsou rozděleni do 27 tříd.
 • Na odloučeném pracovišti Tyršova 1053 jsou tři učebny.
 • Ve školní budově je celkem 38 učeben, z toho 12 odborných, na odloučeném pracovišti máme 3 kmenové učebny.
 • Ve škole pravidelné pracuje 14 zájmových kroužků, ve kterých zapojeno asi 200 žáků.
 • Ve školní jídelně se stravuje denně asi 480 žáků, 71 dospělých školních a 40 cizích strávníků.
 • Školní družina má 5 oddělení, v nich je zapsáno 145 žáků.
 • Ve škole je zaměstnáno celkem 82 pracovníků (76 žen), z toho 42 učitelů ZŠ včetně vedení školy, 6 učitelek MŠ, 5 vychovatelek ŠD, 9 asistentů pedagoga, školní speciální pedagog a školní psycholog.
 • Od 1. 1. 2003 je k naší škole přidružena i Mateřská škola na ulici Markova, která má 3 smíšená oddělení a kapacitu 74 dětí.