Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Tašky na třídění odpadu

Ve spolupráci koordinátorů EVVO a školního parlamentu jsme požádali MěÚ Frenštát p. R. a obec Trojanovice, aby nám pomohli doplnit sady tašek na tříděný odpad. Město Frenštát p. R. i obec Trojanovice nám celkem poskytly 45 ks sad, které během měsíce února žáci školního parlamentu rozmístí do jednotlivých tříd a odborných učeben a koordinátoři EVVO do jednotlivých kabinetů a kanceláří.
Praktická sada na třídění odpadu je z odolného materiálu opatřená suchým zipem a je určena pro třídění papíru, plastu, popř. skla či kovů. Používáním těchto tašek nahradíme stovky igelitových pytlů na odpadky, čímž výrazně pomůžeme přírodě a přispějeme tak k recyklaci odpadu vytvořeného v prostorách školy.
Kromě setů tašek jsme získali letáčky zaměřené na sběr odpadu, např. kam třídit, kam s vysloužilými spotřebiči, třídění a kompostování.
Úkolem třídních kolektivů je stanovit, kdo bude vysypávat naplněné tašky a dohlížet na třídění vzniklých odpadů.
Recyklací umožníme šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a můžeme snížit zátěž na životní prostředí.

Alena Maňasová, koordinátor EVVO