Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Školská rada

Podle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913 v souladu s volebním řádem ze dne 18. května 2005 zřízena školská rada. Zřizovatel stanovil, že školská rada bude mít šest členů. Volební období členů školské rady je tři roky. Třetinu členů školské rady zvolili zákonní zástupci žáků, třetinu členů zvolili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů jmenoval zřizovatel. 

Tříleté funkční období nově zvolené školské rady bude zahájeno první den čtvrtého měsíce po skončení nouzového stavu

Členové nově zvolené školské rady

Jméno Zástupce
Mgr. Jana Bartošová
zastupuje pedagogy
Zdeňka Čadová
zastupuje rodiče
JUDr. Petr Holášek
zastupuje rodiče
Mgr. Jiří Novotný
zastupuje zřizovatele
Mgr. Gabriela Strakošová
zastupuje pedagogy
PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D.
zastupuje zřizovatele

Členové stávající školské rady

Jméno Zástupce
Mgr. Jana Bartošová
zastupuje pedagogy
Mgr. Lucie Dobiášová
zastupuje rodiče
Mgr. Dana Friedlová
zastupuje pedagogy
Igor Fuksa
zastupuje rodiče
Mgr. Jiří Novotný
zastupuje zřizovatele
PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D.
zastupuje zřizovatele

Zasedání školské rady

DatumUsnesení
4.4.20241. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2023.
2. Školská rada vzala na vědomí informace o opravách a údržbě budov v roce 2024.
3. Školská rada vzala na vědomí informace o volbě do ŠR na nové funkční období 1.8. 2024 – 30.7. 2027.
4. Předsedkyně ŠR svolává na září 2024 zasedání ŠR.
3.10.20231. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2022/2023.
2. Školská rada projednala a schválila úpravy ve Školním řádu a v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
3. Předsedkyně ŠR svolává na březen 2024 zasedání ŠR.
16.3.20231. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2022.
2. Školská rada vzala na vědomí informace o opravách a údržbě budov v roce 2023.
3. Předsedkyně ŠR svolává na září 2023 zasedání ŠR.
13.10.20221. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2021/2022.
2. Školská rada projednala a schválila úpravy ve Školním vzdělávacím programu.
3. Předsedkyně ŠR svolává na březen 2023 zasedání ŠR.
3.5.20221. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021.
2. Školská rada vzala na vědomí informace o opravách a údržbě budov v roce 2022.
3. Školská rada vzala na vědomí informaci o začleňování ukrajinských dětí v naší škole.
4. Školská rada vzala na vědomí informaci o přípravě digitalizace.
5. Předsedkyně ŠR svolává na září 2022 zasedání ŠR.
26.5.20211. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020.
2. Školská rada vzala na vědomí informace o opravách a údržbě budov v roce 2021.
3. Školská rada vzala na vědomí informaci o distanční výuce.
4. Předsedkyně ŠR svolává na září 2021 zasedání ŠR v novém složení.
5.10.20211. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021.
2. Školská rada schválila Dodatek č. 7 ke Školnímu vzdělávacímu programu.
3. Školská rada zvolila předsedu školské rady.
4. Předsedkyně ŠR svolává školskou radu na březen 2022.
26.5.20211. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020.
2. Školská rada vzala na vědomí informace o opravách a údržbě budov v roce 2021.
3. Školská rada vzala na vědomí informaci o distanční výuce.
4. Předsedkyně ŠR svolává na září 2021 zasedání ŠR v novém složení.
7.10.20201. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
2. Školská rada schválila Dodatek č. 1 ke školnímu řádu
3. Předsedkyně ŠR svolává školskou radu na březen 2021
11.6.20201. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019.
2. Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI a protokol o kontrole z února 2020.
3. Školská rada vzala na vědomí informace o opravách a údržbě budov v roce 2020.
4. Školská rada vzala na vědomí informace o probíhající distanční výuce.
5. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2020.
30.9.20191. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2018/2019.
2. Školská rada bere na vědomí Koncepci rozvoje školy na období 2019 – 2025.
3. ŠR schválila změny ve školním řádu.
4. Předsedkyně ŠR svolává školskou radu na březen 2020.
28.3.20191. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018.
2. ŠR bere na vědomí zprávu o opravách a údržbě budov v roce 2019.
3. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2019.
26.9.20181. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2017/2018.
2. ŠR schválila aktualizaci školního řádu – dodatek č. 2.
3. Předsedkyně ŠR svolává školskou radu na březen 2019.
20.3.20181. Školská rada zvolila předsedu ŠR.
2. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.
3. ŠR bere na vědomí opravy a údržbu budov v roce 2018.
4. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2018.
11.10.20171. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2016/2017.
2. ŠR schválila aktualizovaný školní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků, platné od 1. 9. 2017
3. ŠR projednala pravidla používání mobilu ve škole a vyjádřila souhlas s omezením jejich užívání ve škole.
4. Příští školská rada bude svolána na březen 2018.
23.3.20171. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016.
2. ŠR bere na vědomí opravy a údržbu budov v roce 2017.
3. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2017.
15.9.20161. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2015/2016.
2. ŠR schválila dodatek ke školnímu řádu.
3. ŠR bere na vědomí návrh na opravy a údržbu ZŠ a MŠ pro rok 2017.
4. ŠR bere na vědomí návrh rozpočtu školy pro rok 2017.
5. ŠR bere na vědomí změny v ŠVP.
6. Předsedkyně ŠR svolává další školskou radu na březen 2017.
29.3.20161. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015.
2. ŠR vzala na vědomí opravy a údržbu budov v roce 2016.
3. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v červnu a následně v září 2016.
21.9.20151. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2014/2015.
2. ŠR schválila školní řád a dodatek č. 1 k hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy.
3. ŠR bere na vědomí návrh na opravy a údržbu ZŠ a MŠ pro rok 2016.
4. ŠR bere na vědomí rozpočet školy pro rok 2016.
5. Předsedkyně ŠR svolává další schůzi na březen 2016.