Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Projekt „Společně ve vzdělávání II“

Společně ve vzdělávání II r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009892 je v pořadí již druhým projektem, který byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a který volně navazuje na předchozí projekt Společně ve vzdělávání I.

ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín jej realizuje od 1. ledna 2019 a celkově byl podpořen částkou 2 767 719Kč. Doba jeho trvání je 24 měsíců, ukončení projektu je 31. 12. 2020. Rozpočet projektu je financován 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a žáků a také spolupráce s rodiči dětí a žáků. Do projektu je zapojena mateřská škola, základní škola a nově i školní družina v následujících oblastech:

 

mateřská škola                                                        

 • školní asistent – personální podpora                  
 • vzdělávání pedagogů                                           
  – cizí jazyky                             
  – polytechnické vzdělávání                
  – ICT                                                   
 • využití ICT ve vzdělávání

 

základní škola

 • školní psycholog – personální podpora   
 • školní speciální pedagog – personální podpora 
 • vzdělávání pedagogů
  – čtenářská gramotnost
  – matematická gramotnost
  – polytechnické vzdělávání
  – ICT
  – projektová výuka
 • využití ICT ve vzdělávání

 

školní družina

 • školní asistent – personální podpora
 • vzdělávání pedagogů        
  – čtenářská gramotnost
  – cizí jazyky
  – polytechnické vzdělávání
  – ICT
  – projektová výuka
  – kulturní povědomí a vyjádření
 • využití ICT ve vzdělávání
 • zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD
 • projektové dny ve ŠD
 • projektové dny mimo ŠD

Zlepšení a zkvalitnění vzdělávání v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, využitím nových moderních technologií při výuce a zapojením zážitkových forem vzdělávání. Snížení výskytu rizikového chování u žáků školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením školního psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ a školního asistenta v MŠ a ŠD.

Věříme, že společnými silami dosáhneme dalšího zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání nejen po dobu realizace projektu, ale i v letech následných.

 

Zdeňka Murasová