Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Lyžování se sluníčkem

V letošním roce nám začal lyžařský kurz pro děti 1. stupně 20. února, ihned po jarních prázdninách. Byl to již pátý ročník kurzu „Lyžujeme se Sluníčkem“, který pořádáme společně s naší mateřskou školou ve spolupráci se SUN Outdoor v lyžařském areálu na Bílé. Kurzu se zúčastnilo 27 žáků, většinou z prvních a druhých tříd a dva žáci ze třídy třetí. Žáky základní školy doprovázelo 17 dětí z mateřské školy Markova.

Děti si instruktoři rozdělili podle lyžařských schopností do skupin s těmito názvy: VČELKY, GREPÍCI, JAHODY, RYBIČKY a PAPOUŠCI. Každodenní dvouhodinové lyžování dětem zpestřila krátká přestávka na svačinu a teplý čaj. V průběhu lyžařského týdne se nám vystřídaly všechny možnosti počasí, a to od sluníčka přes mlhu, kroupy a dokonce nás neminul ani déšť. Dětem rozmary počasí nevadily a dle vyjádření instruktorů byly velmi snaživé.

Páteční lyžařský den byl věnován závodům a rodiče, kteří v tento den přijeli na Bílou, mohli vidět své děti pěkně sjíždět jižní svah mezi brankami. Vítězem závodu se stala Kamila Přečková (2. B), na druhém místě skonči Radek Mika (1. A) a třetí místo patřilo Michalu Stránskému (2. A). Blahopřejeme!

Již třetím rokem se děti 1.-3. ročníku a děti z MŠ Markova v termínu 10. 2.-14. 2. účastnily lyžařského kurzu společnosti SUN OUTDOOR v lyžařském středisku Bílá. Prvňáčci začínali od „píky,” kdežto zkušenější druháci a třeťáci, kteří se kurzu zúčastnili už v loňském roce, lyžovali dokonce i na severním náročnějším svahu. Pod vedením zkušených instruktorů se tak děti naučily zvládat obloučky, lanovku i vlek. Poslední den lyžování se Sluníčkem proběhly závody, na kterých děti svým rodičům ukázaly i jízdu mezi brankami.

Letošní zima není bohatá na sníh, přesto se kurz vydařil. Děti lyžovaly za poměrně pěkného počasí na technickém sněhu, kterého si dost užily. Lyžování je bavilo a každý den se těšily na další lekce. Příjemným zjištěním bylo, že se lyžování zúčastnil dvojnásobný počet dětí než loni. Nárůst lyžařů ukazuje na zvyšující se oblíbenost lyžování na Bílé.