Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Přírodní učebna

Zelená učebna ZŠ Tyršova nabídne žákům netradiční vzdělávací aktivity

Bylinková spirála, hmatový chodník, hřbitov odpadků, pítko a budka pro ptáky, pozorovací centrum, sluneční hodiny, meteobudka, skalka, to jsou názvy některých z celkem 16 edukativních prvků, které jsou součástí nově zbudované zelené učebny v areálu ZŠ Tyršova 913.

Nápad zřídit v místě nevyužitého školního sadu přírodní učebnu se zrodil již před 13 lety, kdy jsme poprvé žádali z dotačního titulu MŠMT o podporu na financování této akce.

Druhý pokus v roce 2017 z první výzvy Ministerstva životního prostředí k získání dotace byl sice úspěšný, ztroskotal ovšem na příliš vysokých finančních nákladech jednotlivých nabídek na zhotovení díla.

Do třetice se podařilo! V druhé výzvě Ministerstva životního prostředí z roku 2019 jsme s žádostí o dotaci uspěli, získali podporu na zhotovení přírodní učebny v částce 500 tisíc Kč a po vysoutěžení vítězné nabídky se letos mohli konečně pustit do realizace. Celkové náklady na tuto investiční akci činily 1 035 tisíc Kč, rozdíl po odečtení dotace dofinancoval zřizovatel.

Zhotovitelem zelené učebny je firma LAPY Zahradnictví z Těrlicka, která v průběhu srpna předala škole učebnu k užívání. Přírodní učebna je zhotovena výhradně z přírodních a recyklovaných materiálů (dřevo, kámen, štěrk, mlatové chodníčky), v podzimních měsících bude dosazena stromy (příznivější vegetační období) a posezení ke vzdělávací činnosti (stoly a stolky) pojme kapacitu 30 žáků.

Dlouhodobým cílem vybudovat zelenou učebnu v areálu školy bylo přenesení výuky z interiéru školy do její zahrady a přiblížení přírodních zákonitostí žákům přímo v terénu. Učebna bude sloužit v době vyučování k výuce nejen přírodovědných předmětů, ale také výchov a volitelných předmětů. V odpoledních hodinách ji mohou využívat k práci žáci v zájmových kroužcích a také děti ve školní družině. Žáci se budou podílet současně na údržbě a výsadbě přírodní učebny během roku.

Pevně věříme, že se nám podaří náš cíl naplnit, zelená učebna bude žákům sloužit k rozvoji jejich znalostí a dovedností a stane se také dalším místem setkávání s rodiči a veřejností při pořádání školních akcí.

Příběh školní zahrady

Stanoviště zelené učebny

Tabule rostlin v zelené učebně

Infotabule s plánkem učebny