Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Kroužek Mladý zdravotník

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Žáci naší základní školy mají možnost získat znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci v kroužku Mladý zdravotník.

V letošním školním roce se do kroužku přihlásilo 7 žáků z 3. ročníků. Pět nejlepších z nich utvoří hlídku, která nás bude reprezentovat 15. května na Oblastní soutěži hlídek mladých zdravotníků v Ostravě. Hlídky budou soutěžit v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravě postižených a obvazové technice. Na dvou stanovištích se budou prověřovat jejich znalosti o vzniku, historii a principech ČČK.

Pomoc v nelehké přípravě dětí na soutěž přislíbily dvě členky MS ČČK ve Frenštátě pod Radhoštěm, paní Marta Kurdelová a Eva Šandorová. Děkuji jim za ochotu a čas, který dětem věnují, velmi si toto vážím.

 Eva Sladká, vedoucí kroužku MZ