Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Třída s rozšířenou výukou

Třídy Světa vzdělání s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky, osobnostního rozvoje a programování

Čeká Vás v příštím roce zápis dítěte do první třídy? Přemýšlíte o klasické základní škole nebo hledáte alternativy? Máme pro Vás nabídku třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky. Jedná se o koncept výuky pro děti prvního stupně, který vychází z běžného studijního programu školy a je rozšířen o další hodiny.

Svět vzdělání je správnou volbou pro rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco víc než standardní vzdělání. Tyto třídy jsou součástí běžných škol a nabízí rozšířenou výuku angličtiny už od první třídy, hodiny programování a zaměřují se také na rozvoj osobnosti a budování dobrých vztahů ve třídě. Dále jsou zařazeny do výuky hodiny logiky, které podporují nezávislé myšlení, ke kterému přispívá také Hejného metoda využívaná ve výuce matematiky.

JAK TO FUNGUJE?
Třídy Světa vzdělání nabízí rozšířenou výuku, zároveň jsou ale součástí běžných škol a fungují na základě platného školního vzdělávacího programu. Přínos spočívá v tom, že běžný rozvrh této třídy zahrnuje jednu nadstandardní vyučovací hodinu každý den, a navíc využívá systému půlených hodin pro lepší individuální přístup. Metodika výuky těchto tříd kombinuje tradiční a inovativní přístupy vzdělávání, které jsou ověřeny několika lety praxe na více než 17 školách v republice.

„Důležité je také to, že se ve třídě sejdou děti rodičů, kteří považují vzdělání svých dětí za prioritu. Myslím, že takový přístup se jim mnohonásobně vrátí už jen v tom, jak tvůrčí a pohodová atmosféra ve třídě panuje a jak jsou v ní děti spokojené,” uvedl Tomáš Blumenstein, ředitel spolku Svět vzdělání. Třída není primárně zaměřena na nadané děti, ale vzhledem k individuálnímu přístupu a širšímu záběru je pro tyto děti vhodná a učitelé jsou na práci s nimi připraveni.

Třída s rozšířenou výukou bude ve školním roce 2024/2025 otevřena v ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm. V letošním školním roce 2023/2024 tento vzdělávací program  úspěšně realizujeme již druhým rokem. V pondělí 15. ledna 2024 v 16.00 proběhne v ZŠ Tyršova 913 informační schůzka s rodiči. Rodiče na ní získají všechny potřebné informace o škole i o tom, jak probíhá výuka a čím se liší od standardních tříd.

„Naše škola dlouhodobě poskytuje pedagogickou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům-cizincům i žákům nadaným. Pro první dvě skupiny dětí zajišťujeme při vzdělávání systematickou pomoc školního psychologa, školního speciálního pedagoga, adaptačních koordinátorů, asistentů pedagoga i navýšené hodiny speciálně pedagogické péče. Jsem ráda, že se nám podařilo nastavit systematickou podporou dětí, které ve výuce zvládají více, než jejich vrstevníci, mají motivaci a vůli se učit a objevovat stále něco nového, jejich studijní potenciál není a ani nemůže být v běžné třídě plně rozvíjen. Myslím, že pro tyto děti je nabídka tohoto rozšiřujícího vzdělávacího programu tou správnou volbou. Danému výukovému programu vyjádřil po představení svou podporu také zřizovatel školy“, uvedla ředitelka školy Zdeňka Murasová.

Více informací, termíny informačních schůzek a přihlášku najdete na webu https://svetvzdelani.cz/