Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Celoroční přehled akcí

ZÁŘÍ
· Divadlo Smíšek
· Plavecký kurz pro nejstarší děti
· Pohádky v kině

ŘÍJEN
· Podzimní tvořivá dílna
· Sběrová akce papíru, podzimních přírodnin
· Uspávání broučků – akce s rodiči
· Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Bartošovicích
· Zelená učebna v ZŠ Tyršova (vzdělávací program pro předškoláky)
· Halloween a strašidla
· Vánoční fotografování

LISTOPAD
· Projektový týden Poznáváme naše město
· Program ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka
· Vánoční fotografování dětí
· Pouštění draků na Marku
· Divadelní představení Princezna se zlatou hvězdou na čele

PROSINEC
· Vánoční program v městském muzeu
· Výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. – Vánoce na dědině
· Mikulášská nadílka
· Vánoční tvořivá dílna
· Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova
· Divadelní představení Nebeská pohádka
· Zdobení vánočních stromků na náměstí

LEDEN
· Pásmo pohádek v kině
· Zimní pohybové hry
· Třídní schůzky

ÚNOR
· Lyžování se sluníčkem – lyžařský kurz v areálu Bílá
· Karneval – akce s rodiči, vystoupení Valášku

BŘEZEN
· Pohádkové čtení nejen s babičkou – akce s rodiči, prarodiči
· Vynášení Mařeny
· Hledání klíče k otevírání jara
· Zájezd do Divadla loutek v Ostravě

DUBEN
· Velikonoční program v městském muzeu
· Přednáška pro rodiče o školní zralosti
· Návštěva ZŠ Tyršova
· Výlet za zvířátky
· Dopravní hřiště
· Beseda v MŠ – Policie ČR
· Výlet na jízdárnu
· Tvořivá dílna O nejkrásnější velikonoční vajíčko
· Zdobení velikonočních břízek na náměstí

KVĚTEN
· Zápis dětí do MŠ
· Školní slavnost ke Dni matek
· Školní výlet
· Návštěva u hasičů
· Sběrová akce papíru – ZŠ Tyršova
· Závěrečný koncert ZUŠ
· Fotografování dětí

ČERVEN
· Sportovní olympiáda
· Výlet na jízdárnu – akce s rodiči
· Cesta za pokladem – slavíme Den dětí
· Výchovný koncert ZUŠ
· Čtení školáků ZŠ Tyršova našim dětem
· Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova
· Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
· Beseda Bezpečně o prázdninách
· Pasování školáků
· Adaptační týden pro nově přijaté děti a rodiče

AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU
· Účast na výtvarných výstavách
· Plavecký kurz
· Účast na divadelních představeních v kulturním domě dle nabídky
· Program pro seniory v Domově Hortenzie
· Vystoupení souborku Valášek na různých akcích
· Pohádky v kině dle nabídky