Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní údaje:

Název: Mateřská škola Markova, Frenštát pod Radhoštěm
Adresa školy: Markova 1176, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

Zřizovatelem Mateřské školy Markova je Město Frenštát p. R., provozovatelem a zaměstnavatelem pracovníků je Základní škola a Mateřská škola Frenštát p.R., Tyršova 913. Kapacita mateřské školy je 74 dětí. Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených oddělení, tedy sourozenci spolu, pokud rodiče nežádají jinak.

V mateřské škole pracuje šest plně kvalifikovaných učitelek, z nichž jedna plní úlohu zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání, a čtyři správní zaměstnanci.

Provoz MŠ je denně od 6.30 do 16.00 hodin.

Programové zaměření MŠ:

Mateřská škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření základů zdravého životního stylu, poznávání a ochranu životního prostředí (ekologická výchova). Děti jsou vedeny ke smysluplnému využívání času (prevence vzniku nežádoucích jevů), k reálnému nazírání na svět, k aktivnímu myšlení. Rozvíjíme prosociální chování, vytváříme u dětí sociální dovednosti. To vše přiměřeně jejich věku a ve spolupráci s rodinou.

Předškolní vzdělávání v MŠ probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Celý rok s úsměvem. V MŠ pracujeme s dětmi také v kroužku valašských tanečků. Starší děti se učí pískat na zobcovou flétnu. Zájemci  se mají možnost v kroužku angličtiny seznamovat se základy anglického jazyka. Umožňujeme návštěvu logopeda a nabízíme nápravu vad výslovnosti přímo v mateřské škole.

Během roku připravujeme společně s rodiči pro děti řadu akcí, např. předplavecký výcvik, lyžařský kurz, mikulášskou nadílku, dětský karneval, besídku ke Dni matek, školní výlet, sportovní olympiádu, dětský den, rozloučení se školáky a další.

Kontakty:

Vedoucí učitelka: Kateřina Balážová

Telefon: 556 835 969

E-mail: msmarkova1@seznam.cz