Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Projekt „Společně ve vzdělávání III“

Společně ve vzdělávání III r. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017959 je v pořadí již třetím projektem, který byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a který volně navazuje na předchozí dva projekty Společně ve vzdělávání I a Společně ve vzdělávání II.

ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín jej realizuje od 1. ledna 2021 a celkově byl podpořen částkou 1 433 526 Kč. Doba jeho trvání je 24 měsíců, ukončení projektu je 31. 12. 2022. Rozpočet projektu je financován 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a žáků a také spolupráce s rodiči dětí a žáků. Do projektu je zapojena mateřská škola a základní škola v následujících oblastech:

 

mateřská škola

 • školní asistent – personální podpora
 • projektové dny ve výuce MŠ
 • projektové dny mimo MŠ

 

základní škola

 • školní psycholog – personální podpora
 • využití ICT ve vzdělávání
 • Klub pro žáky
  – čtenářský klub
  – badatelský klub
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Projektové dny ve výuce
  – polytechnické vzdělávání
  – environmentální vzdělávání

 

Zlepšení a zkvalitnění vzdělávání v těchto oblastech bude dosaženo pravidelnou činností žáků v zájmových klubech, využitím nových moderních technologií při výuce a zapojením zážitkových forem do vzdělávání. Snížení výskytu rizikového chování u žáků školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením školního psychologa v ZŠ a školního asistenta v MŠ, a současně také podporou méně úspěšných žáků v rámci doučování.

Věříme, že novými nadstandardními aktivitami dosáhneme dalšího zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání nejen po dobu realizace projektu, ale i v letech následných.

Zdeňka Murasová