Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Nocování s Andersenem

V pátek 21. března 2024 si žáci ZŠ Tyršova 913 již po třinácté mohli vyzkoušet, jaká je Noc s Andersenem. Letošní ročník akce byl věnován 180. výročí prvního vydání Andersenovy pohádky Sněhová královna a také 100 letům od narození spisovatele Eduarda Petišky. V tento den si také připomínáme Světový den vody a ani na ten jsme nemohli zapomenout.

Druháci se seznámili s knihou Kocourek Modroočko, přečetli si její první kapitolu a doplňovali pracovní list k přečtenému textu. Pak se 2. C vydala na prohlídku školního sklepení. Největší ohlas ale mělo běhání potmě po šatnách ve skupinkách. Promítání filmu měli místo večerníčku.

Třeťáci večer prožívali ve společnosti knihy Agnes a Zakázaná hora. V knihovně měli podle indicií poznat knihu, splnit úkol ke knize a pak sestavovali kód, který otevřel cestu k dalším úkolům. Žákům 3. A se velmi líbily aktivity v tělocvičně, stezka odvahy a také prohlídka historické části školy.

Žáci 4. C prožili Noc s Andersenem již vloni. Ta letošní skrývala dobrodružství, odvahu a zároveň kouzlo. Večer zahájilo představení přečtených knih a pak přišly na řadu zábavné hry, ale i vyplňování pracovních listů, hledání tiskařského šotka a tiskového šetřílka. Po večerní vybíjené a basketbalu se všichni uvelebili s popcornem k večernímu pohádkovému filmu.

Třída 9. A si na úvod vyslechla poselství pana prezidenta Petra Pavla, který pozdravil všechny čtenáře zapojené do této akce. Žáci si zahráli bingo, připomněli si Světový den vody, ale také nezapomněli na pohyb. Zahráli si schovku a pantomimu různých povolání. Před spaním si poslechli pověst o Faustovi od Eduarda Petišky.

Žáci 9. B hodně času prožili venku. Byli se podívat, jak vypadá říčka Lomná v podvečerním čase. Ve třídě pak zněla hudba a vypukla taneční párty. Na noční procházku se žáci vydali na Marek. Bylo tam pěkně, měsíc vykukoval z mraků, dole svítilo město a okolní vesnice. Po návratu do školy nocovníci doplňovali text o Hansi Christianu Andersenovi.

Tuto Noc s Andersenem můžeme hodnotit jako odpočinkovou, pohodovou, ale i plnou pohybu. Všichni účastníci si odnesli domů plno zážitků i nových vědomostí a od pořadatelů pěknou pohlednici s pohádkovým motivem.

Petr Ondryáš, učitel