Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Kruh se uzavřel

Žáci 8. A a 8. C si vyslechli v úterý 7. června velice zajímavou přednášku o Antarktidě. Byla to mimořádná událost, protože tato akce uzavřela jeden z dlouhodobých projektů, kterého se žáci zúčastnili již v sedmé třídě. Na popud vyučující českého jazyka se začali zajímat o českou vědeckou expedici, kterou vyslala Masarykova univerzita Brno do Antarktidy.

Do dopisů na Antarktidu žáci tehdejšího 7. ročníku zformulovali různé dotazy vědeckým pracovníkům. Vědci tehdy na všechny odepsali – vysvětlovali nejen specifické otázky týkající se výzkumu hornin, ústupu ledovců a výzkumu zvířecích druhů, které žijí v Antarktidě, ale i způsobu, jakým na Antarktidě žijí a pracují.

Mgr. Filip Hrbáček, Ph. D. – pracovník geologického ústavu Masarykovy univerzity – po dalším ročníku expedice, který se uskutečnil v letošních zimních měsících, zavítal do naší školy a přivezl mnoho obrazového materiálu, jejž si žáci se zájmem prohlédli. Získali tak ještě mnohem lepší přehled a představu, jak se vědecká komunita realizuje na vědecké stanici J. G. Mendela, kterou na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě Masarykova univerzita provozuje.

Děkujeme tímto tedy nejen žákům, že se tohoto projektu s nadšením zúčastnili, ale také panu Hrbáčkovi, že si našel ve svém nabitém programu čas a zprostředkoval zážitky přímého účastníka této vědecké expedice, která letos proběhla již po patnácté.

Lenka Pustějovská, vyučující ČJ