Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Evropský den jazyků je i svátkem českého jazyka

Mezi významné svátky patří Evropský den jazyků. Někomu se může zdát, že se toto výročí týká jen těch největších, ale opak je pravdou. Profesor Univerzity Karlovy Jiří Marvan napsal: „Řekl bych, že každý jazyk na tomto světě je artefakt, který je třeba zachovat s takovou láskou, s jakou zachováváme poslední druhy rostlin nebo bráníme ohrožené druhy zvířat.“

Frenštátský učitel František Horečka se v předmluvě své knihy Nářečí na Frenštátsku v roce 1941 zamýšlel nad změnami jazyka a mizejícím frenštátským nářečím:

„Nářečí je takřka to poslední, co lze ze spontánní lidové tvorby ještě zachytit a ověřit v přirozeném prostředí v podmínkách vzniku. Kdežto kroje, výšivky, lidové stavby, písně, tance, staré zvyky a podobné jevy, které nedosti správně zahrnujeme do pojmu folklór, již zanikly a udržují se vesměs jen uměle… Zůstává zde nakonec řeč jako poslední bašta hynoucí lidové kultury. Ale i její původnost se stírá vlivem školy, průmyslu, pokrokem technickým, fluktuací obyvatelstva a překotným přizpůsobováním života venkovského životu městskému, takže i originalita nářečí upadá. Mnohá starobylá slova a vzácná úsloví, užívaná ještě v jazyce předválečné generace, nezná již nové pokolení působením řeči školské, novinářské a rozhlasové…“

Evropský den jazyků jako svátek češtiny si připomínáme již mnoho let. Naším společníkem je kniha Františka a Mojmíra Horečkových Tak mluvíme pod Radhoštěm. Letos jsme si společně přečetli článek z roku 1931 Na potkanej. V každé třídě druhého stupně se našel někdo, kdo si s textem poradil. Pak přišla druhá část setkání s nářečím, 19 současných slov, ke kterým se přiřazoval nářeční protějšek. Největší problém byl se slovy hrča, toťkaj a henkaj. Některým se hraní se slovy zalíbilo tak, že vymýšleli příběh, do kterého zařadili nářeční slova.

František Horečka si jako učitel byl vědom toho, že také díky škole nářečí mizí. Jsme rádi, že můžeme ve škole žákům připomenout, jak na Frenštátsku mluvili jejich dědečkové a babičky, tedy spíše pradědečkové a prababičky… Na potkanej (pdf)

Mgr. Petr Ondryáš