Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Ve čtvrtek 15. února 2024 se otevřely dveře tříd Světa vzdělání

Ve čtvrtek 15. února 2024 se otevřely dveře tříd Světa vzdělání na ZŠ Tyršova 913. Jedná se o třídy s rozšířenou výukou angličtiny, logiky, osobnostního rozvoje a matematiky vyučované Hejného metodou. Tato akce byla primárně určena pro rodiče budoucích prvňáčků, kteří uvažují o tomto typu vzdělávání. Na naší škole prozatím funguje první a druhá třída, proto počet otevřených tříd byl omezen tímto výběrem. I přesto se ale výuky zúčastnila spousta rodičů nejen budoucích, ale i současných žáků. Největším tahákem pro rodiče byla výuka matematiky a angličtiny, která je vyučována metodou Wow English! a v prvním i druhém ročníku ji děti mají třikrát týdně. Hodiny bývají půlené, s malým počtem dětí. To samé platí i pro matematiku. V první třídě děti pracovaly s prostředím Vláčky, Autobus a Parkety. Ve druhé třídě to byly Schody, Krychlové stavby a Mince. Že nevíte, co to je? Je to způsob výuky, ve kterém si děti na všechny zákonitosti matematiky přicházejí samy a procvičují to z různých pohledů a hledisek. Získávají tak komplexní pohled na matematiku, která je baví a řadí se k nejoblíbenějším předmětům ve škole.

V hodině Logiky v první třídě mohli rodiče vidět, jak se děti již orientují ve čtvercové síti, bludištích a zvládají hru sudoku. Také vybírali obrázky, které logicky nacházeli podle předem daných podmínek. V osobnostním rozvoji ve druhé třídě se děti věnovaly vzájemnému porozumění, a co dělat pro to, abychom si navzájem rozuměli nejen slovně, ale i pomocí gest, mimiky a projevených emocí. Na základě příběhu hovořili o svých zkušenostech, a na závěr hodiny se pokusili pomocí zrcátka zachytit své emoce na papír.

Rodiče v průběhu celé akce mohli zadávat učitelům otázky, které se týkaly výuky, zápisu do první třídy apod. Po celou dobu se mohli aktivit účastnit, nahlížet na individuální práci v lavicích, ve dvojicích či skupinách. Také konzultovali své postřehy z jednotlivých hodin s vyučujícími i mezi sebou. Oceňovali pohodovou atmosféru, časté střídání aktivit a přátelské ovzduší v hodinách.

Tereza Mikesková a Pavla Novotná, třídní učitelky 1. B a 2. B