Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Oslava 200. narozenin Bedřicha Smetany

200. narozeniny – to už je pořádný důvod k oslavě! Žáci a učitelé ZŠ Tyršova 913 si v pondělí 4. března připomněli život a dílo jednoho z našich největších hudebních skladatelů, Bedřicha Smetany.

Jak se ve škole slavilo? Začali jsme krátkým úvodem ve školním rozhlase a pak se oslavy (práce) rozběhly naplno. Co bylo k vidění a slyšení? O velké přestávce se díky rozhlasu chodbami a třídami rozburácela, ale i pohladila na duši Vltava. Nejčastěji se žáci dozvídali zajímavosti ze života Bedřicha Smetany z filmových dokumentů nebo pracovních listů, ale došlo i na méně tradiční činnosti.

Ve fyzice počítali sedmáci, jakým tlakem působí busta slavného skladatele na podstavec, v matematice šesťáci vystřihovali v osové souměrnosti písmena B, S, deváťáci z křížovky zjišťovali, jaké profese zastával Smetana v Prozatímním divadle, a řešili matematické úkoly, které je přivedly k údajům z hudebníkova života. V přírodopise si žáci ujasňovali, co znamená Z českých luhů a hájů a co tam roste. Řešili také, jak Smetana přišel k jizvě na obličeji a proč se rána tak špatně hojila. V chemii si vysvětlili, že Bedřichův otec byl sládek, co sládek dělal, co byl slad a plynule pokračovali k výrobě piva. V občanské výchově žáci deváté třídy začali s přípravou rozhovoru s Bedřichem Smetanou v imaginárním rozhlasovém studiu. V hodině německého jazyka deváťáci doplňovali v němčině části textu k jeho skladbě Vltava a mají rozpracovanou myšlenkovou mapu. Český jazyk přispěl tajenkami a osmisměrkami, ale jedna třída si uspořádala poslechovou diskotéku – ke svačení si pustili moderní úpravu symfonické básně Vltava z roku 2008. Ve výtvarné výchově se malíři nechali inspirovat poštovními známkami s prezidentem Pavlem a jejich barevnými variacemi. Počítač jim vytvořil portréty Bedřicha Smetany a žáci pojmenovávali barvy pozadí podle Smetanových hudebních děl. Třeba Luhová zeleň, Svěží háj, Tajemná fialová. Hledání zajímavostí ze skladatelova života se věnovali žáci v dějepise, hledali místa spjatá se Smetanovým životem, ale zkoumali i hudebníkův zdravotní stav v různých obdobích jeho života.

Třeťáci se zaměřili na symfonickou báseň Vltava, vnímali hudbu a zkoumali své pocity a emoce spojené s poslechem. V Hubičce, druhé nejhranější Smetanově opeře, se zabývali příběhem pohádky. Pak vymýšleli synonyma ke slovu hubička a skládali fotografii Bedřicha Smetany. Čtvrťáci se z pracovních listů dozvěděli o Smetanově životě a díle a přitom si zopakovali učivo českého jazyka a matematiky. Připomněli si i podzimní návštěvu Divadla loutek v Ostravě, kde zhlédli operu Prodaná nevěsta. Pak si poslechli část skladby Vltava a výtvarně ji ztvárnili malbou nebo kresbou na notový podklad z úvodní části Vltavy. V Klubu malířů dokončovali portrét Bedřicha Smetany z předem připravených tištěných forem.

Oslava 200. narozenin Bedřicha Smetany se vydařila, žáci i učitelé se dozvěděli hodně zajímavostí a možná jim setkání s velikánem české hudby pomůže najít cestu k vážné hudbě.

Petr Ondryáš