Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Klub malířů ve školním roce 2023/2024

V tomto školním roce zahájil činnost kroužek výtvarné tvorby pro žáky 4. a 5. ročníku. Zájem projevilo 52 uchazečů a výběr do počtu kapacity nebyl jednoduchý.

Kroužek byl určený pro děti, které baví malovat, kreslit, vytvářet a mají chuť prohlubovat své zkušenosti a znalosti z výtvarné výchovy, rozvíjet svou fantazii, kreativitu i estetické cítění.
Od září letošního školního roku se dvacet malířů scházelo každé druhé pondělí od 13:15 do 14:45 hodin.

V Klubu malířů si děti během školního roku mohly vyzkoušet různé druhy výtvarných technik a jejich kombinací. Zájemci prohlubovali své umění v kresbě tužkou, tuší, fixem, pastelkou, suchým, olejovým či voskovým pastelem, rudkou, uhlem a v malbě vodovými, akvarelovými či temperovými barvami, anilinkami. Výrazně se zlepšili v postupu, rozvržení kompozic při tvorbě zátiší nebo v plenéru, stínování, nanášení barev, míchání, rozmazávání, zapouštění či jejich vrstvení. Naučili se v díle zvýraznit světlo, a to jak přírodní, tak umělé, vyzdvihnout objem pomoci stínů a klást důraz na detail. Vytvářeli krajiny, portréty, fotografie, postavy a jejich proporce, lidské oči, motýly, zátiší, geometrické tvary a tělesa, přírodní detaily nebo dostali volnost ve výběru výtvarné techniky při tematickém zadání. Využili jsme různé druhy a formáty papírů, mapy, dřevo.

Během roku jsme se zúčastnili nejedné výtvarné soutěže, které nám přinesly tři oceněné úspěchy. V mezinárodní soutěži Umění sportu si osm žáků z dvaceti vymalovalo umístění na virtuální výstavě Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě.

Všem malířům velmi děkuji za příjemně strávené hodiny plné fantazie, radosti a potěšení. Jako poděkování za jejich celoroční snahu, odhodlání, odvahu a originalitu jsem vytvořila malou virtuální výstavu úspěšně dokončených výtvarných děl, které už nám stačily během roku zdobit nástěnky školních chodeb a to s velmi pozitivním ohlasem a obdivem nejenom od žáků, ale i učitelů a rodičů.

A co říci na závěr?
„Šla jsem si za svým cílem a ten byl naplněn.“

Mgr. Lenka Tobiášová, vedoucí Klubu malířů