Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Exkurze do sběrného dvora

V pondělí 8. dubna 2024 žáci přírodopisného praktika 6. ročníku navštívili sběrný dvůr ve Frenštátě p. R. Seznámili se s jeho provozem, technikou i sbíranými separovanými komoditami. Provoz sběrného dvora je zajišťován Technickými službami města Frenštát p. R. Odpad sem mohou ukládat občané města bezplatně po předložení občanského průkazu. A co vše můžeme odevzdat?

· Objemný odpad, tj. nábytek, zařízení domácnosti, …
· Elektroodpad, tj. pračky, TV, rádia, videa, …
· Kovový odpad
· Dřevěný odpad
· Odpad z údržby zeleně
· Papír
· Sklo
· Plasty
· Nebezpečné složky komunálního odpadu, např. staré ledničky
· Pneumatiky – osobní
· Nebezpečný odpad, např. rozpouštědla, hnojiva, olejové filtry, zbytky barev, lepidel, obaly s nebezpečnými látkami, obaly od nebezpečných látek, …
· Zářivky, úsporné žárovky, výbojky
· Spotřební elektroniku
· Výpočetní a telekomunikační techniku

Žáci získali informace o množství některých druhů odpadů, které se za rok ze sběrného dvora odvážejí, co všechno zdejší pracovníci vykonávají a jaké vize má sběrný dvůr do budoucna. Měli bychom se řídit heslem: TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL.
Nic lepšího, co by snížilo kvanta našeho odpadu a část z něj odklonilo ke zpracování, zatím neznáme. V současnosti je to relativně zvládnutý proces, jak získat z oběhu zpracovatelný odpad a z něj vrátit zpět některé materiály. Musí se i zabránit tomu, aby se látky z těchto odpadů dostávaly do vody, půdy nebo ovzduší. A jelikož recyklaci předchází proces třídění odpadů, má smysl dozajista i to. A proto bychom měli být důslední při třídění a pomohli tak naší planetě.

Za poskytnuté informace a realizaci exkurze ve sběrném dvoře děkujeme panu Petru Koblovskému, správci veřejného prostranství ve Frenštátě p. R.

Alena Maňasová, koordinátor EVVO