Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Den Země 2024

V pátek 26. dubna jsme oslavili Den Země projektovým dnem, do kterého se zapojily všechny třídní kolektivy. Letošní rok jsme se zaměřili na téma upcyklace, tedy proces přeměny nepotřebného na potřebné. Všechny třídy se pokusily využít staré, nepotřebné věci a vytvořit z nich originální a jedinečný výrobek. Zaměřili jsme se tím na zmenšování odpadu a zároveň dali prostor kreativitě a představivosti žáků. Někteří vyrobili krmítka pro ptáky, jiní ručně vyrobili papír ozdobený travními semínky, objevily se nám i „masožravé“ rostliny, chobotnice, pokladničky, modely, domečky pro hmyz, bylinkové zákoutí, pokladničky, motýlí ozdoby… A že se to žákům povedlo, dokládají výrobky, které jsou součástí naší fotogalerie.

Dalším cílem bylo i zkrášlení okolí naší školy. Ve spolupráci se školním parlamentem jsme zajistili výsadbu sazenic rostlin. Do truhlíků, které ozdobí parapety školní budovy, je vysazovali žáci druhého stupně. Žáci prvního stupně doplnili sazeničkami zákoutí v přírodní učebně nebo na školním dvoře.

A nezapomněli jsme ani na hmyz, který je důležitou součástí naší přírody. Žáci se seznámili s hmyzem roku 2024, jímž jsou samotářské včely, ale i s tím, že letošní rok Český svaz ochránců přírody vyhlásil Rokem motýlů. Žáci si přiblížili důležité opylovače v přírodě, zdůraznili význam ochrany hmyzu, který je i součástí potravních řetězců.

Někteří strávili Den Země vycházkou v přírodě, pozorovali organismy v jejich přirozeném prostředí a vytvořili mandaly z přírodních materiálů.

Pro žáky druhého stupně byl zajištěn i program v kině, který byl zaměřen na Indonésii. Žáci obohatili své znalosti o historii, tradicích, o floře i fauně tamějších ostrovů či o tradičních indonéských pokrmech.

Nezapomněli jsme ani na celoroční cíl v projektu Recyklohraní, do kterého jsme zapojeni, a zaměřili se na třídění a recyklaci. V květnu nás opět čeká sběrová akce.

Projektový den se nám povedl a žáci opět překvapili svou kreativitou a nápaditostí.

Alena Maňasová, koordinátor EVVO