Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

INFORMACE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

03.11.2021

 

Od 1. 11. 2021 má školní jídelna povinnost kontrolovat OTN (očkování, test, nemoc) cizích strávníků při vstupu do provozovny.

„Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

  • nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby).
  • doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72 h u RT-PCR testů a ze 72 h na 24 h u Ag testů. “

Žádáme proto cizí strávníky, aby si před odběrem oběda (jednorázově) přichystali doklad ke kontrole. V případě, že tento doklad strávník nemá, může si oběd vyzvednout z rampy ŠJ do jídlonosiče. Děkujeme za pochopení. 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm