Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Informace školní jídelny

27.10.2020

 

Vážení rodiče a strávníci,

z důvodu umožnění odběru obědů v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, platba inkasem pokračuje bez přerušení. Do 13. listopadu 2020 jsou obědy hromadně odhlášeny a žáci, kteří mají zájem o stravování, si je musí přihlásit. Hromadné odhlašování se bude opakovat do doby, než se žáci vrátí do školy (tuto situaci průběžně sledujeme). Je důležité vždy počkat na hromadné odhlášení, v přihlášce strávníka je vyznačena odhláška. Odběr oběda za dotovanou cenu je možné vyzvednout v době od 11.30 do 12. 00 hodin, žáci si mohou oběd odebrat do jídlonosiče nebo přímo zkonzumovat ve školní jídelně. Tito žáci se v šatnách nepřevlékají, jdou si pro oběd přímo k výdejnímu okénku a dodržují mimořádná opatření nařízená vládou.

Pro cizí strávníky a školní zaměstnance žádná změna nenastala, systém omlouvání a odběru obědů zůstává stejný.

Doba výdeje oběda pro cizí strávníky je od 11. 15 do 11.30 hodin, od 12.00 do 12.20 hodin za dodržování mimořádných opatření nařízených vládou.

 

Jitka Žurovcová, vedoucí školní jídelny

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm