Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

ŠJ – upozornění pro rodiče

03.06.2020

 

Upozorňuji rodiče,

kteří přihlásili žáky ke stravování ve ŠJ a žáci se neúčastní prezenční výuky ve škole, že hradí také věcné a mzdové náklady na přípravu oběda tj. 36 Kč (celkem 59 Kč, 61 Kč nebo 62 Kč podle věku strávníka).

 

Výdej stravy žákům do jídlonosiče v první den nemoci probíhá v čase od 11.00 do 11.15 hodin vchod do dvora, výdej z rampy školní jídelny.

 

Jitka Žurovcová, vedoucí školní jídelny

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm