Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní údaje

Název: Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
Adresa školy: Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

 

ŠD ve škole začíná v 6.00 – 7.30, v tuto dobu mohou ŠD navštěvovat všechny děti, nejen ty v ŠD přihlášené.

Odpolední provoz pokračuje v 11.30 – 17.00 hodin.

Dítě se přihlašuje do ŠD vyplněním zápisního lístku s vyznačeným časem odchodu.

O změnách v docházce během školního roku je možno se domluvit s paní vychovatelkou.

Zajišťujeme odchody dětí do zájmových kroužků i ranní odchody na odloučené pracoviště Tyršova 1053.

Ve ŠD je zajištěn pitný režim.

Školní družina je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913.

Je umístěna v přízemí budovy ZŠ, má svůj samostatný vchod a samostatnou šatnu. Jedno oddělení školní družiny je zřízeno na odloučeném pracovišti Tyršova 1053.

Školní družina využívá ke své činnosti dvě herny vybavené novým nábytkem, dvě kmenové třídy prvního stupně a jednu kmenovou třídu na odloučeném pracovišti. Herny byly vybaveny variabilními stoly s židličkami (dají se sestavovat do různých geometrických tvarů). Staré skříně jsme nahradili novými menšími a hlavně barevnými skříňkami. Tato sestava je vybavena důmyslnými úložnými prostorami, do kterých se nám vejdou všechny stavebnice a hračky. Veliký úspěch (což nás nesmírně těší) sklidil relaxační koutek, ve kterém mohou děti odpočívat v průběhu celé družiny. Fakt, že na něm bývá stále plno, nás utvrdil v přesvědčení, že taková věc do družiny stoprocentně patří.

Těší nás, že nové vybavení sklidilo úspěch nejen u dětí, ale rovněž i u rodičů a našich kolegů z řad učitelů. K příjemnému dojmu z nové družiny přispívá nemalým dojmem i nové vymalování stěn. 

V současné době je otevřeno pět oddělení, ve kterých pracuje pět vychovatelek, z nichž jedna plní funkci vedoucí vychovatelky.

Pokud dovolí počasí, chodíme s dětmi ven na procházky, ale mnohem častěji pobýváme na školním hřišti a zahradě, která je vybavena průlezkami, houpačkou a pískovištěm. Na hřišti hrají děti fotbal nebo se prohánějí na koloběžkách.

S dětmi navštěvujeme pravidelně filmová představení v místním kině.

Ve ŠD mají děti k dispozici loutkové divadlo, starší děti hrají mladším divadelní představení, která si sami připraví.

Ve všech odděleních mohou děti využívat společenské hry. Ve ŠD si mohou kreslit, modelovat z plastelíny, vymalovávat, pracujeme s barevnými papíry či přírodním materiálem.

Pravidelně s dětmi vytváříme námětové výrobky – Vánoce, Velikonoce, dárečky ke Dni matek.

Pravidelně každou středu, čtvrtek a pátek navštěvujeme tělocvičnu, kde mají děti možnost vyžití na tělocvičném nářadí či hrají sportovní hry.

Kontakty:

E-mail: druzina@zstyrfren.cz

Telefon:

Vedoucí vychovatelka  Zdenka Kučerová  770 162 966, 731 524 031
  Markéta Lančová  770 162 967
  Eva Kozlovská  770 162 969
  Bc. Markéta Bilá  770 162 968
  Mgr. Bohumila Zabloudilová   725 938 334

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm