Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní údaje

Název: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
Adresa školy: Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Zřizovatel: Město Frenštát pod Radhoštěm
Telefon: 556 835 920
Fax: 556 835 920
ID datové schránky: ftz2gth
WWW: www.zstyrfren.cz
E-mail: sekretariat@zstyrfren.cz
Číslo účtu: 1 762 816 369/0800
IČO: 476 576 51
DIČ: CZ 476 576 51
REDIZO: 600 138 151

Zajímavosti

 • Od 1. ledna 1993 získala škola právní subjektivitu.
 • Součástmi organizace jsou: základní škola IZO 102 244 057, mateřská škola IZO 107 625 750, školní družina IZO 119 800 357 a školní jídelna IZO 119 800 349
 • Žáci všech ročníků se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu: Vědět neznamená umět, č. j. 544/2007
 • Škola je organizována jako úplná, má 9 ročníků, z toho 5 ročníků na 1. stupni a 4 ročníky na 2. stupni.
 • Ve školním roce 2021/2022 do školy dochází 560 žáků, kteří jsou rozděleni do 27 tříd.
 • Na odloučeném pracovišti Tyršova 1053 jsou tři učebny.
 • Ve školní budově je celkem 38 učeben, z toho 12 odborných, na odloučeném pracovišti máme 3 kmenové učebny.
 • Ve škole pravidelné pracuje 14 zájmových kroužků, ve kterých zapojeno asi 200 žáků.
 • Ve školní jídelně se stravuje denně asi 480 žáků, 71 dospělých školních a 40 cizích strávníků.
 • Školní družina má 5 oddělení, v nich je zapsáno 145 žáků.
 • Ve škole je zaměstnáno celkem 82 pracovníků (76 žen), z toho 42 učitelů ZŠ včetně vedení školy, 6 učitelek MŠ, 5 vychovatelek ŠD, 9 asistentů pedagoga, školní speciální pedagog a školní psycholog.
 • Od 1. 1. 2003 je k naší škole přidružena i Mateřská škola na ulici Markova, která má 3 smíšená oddělení a kapacitu 74 dětí.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm