Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Přístupnost webových stránek

Prohlášení o přístupnosti 

ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913 se zavazuje k  zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. 

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: 

www.zstyrfren.cz 

Struktura informací 

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C  HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. 

Stav souladu 

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže. 

Přístupnost obsahu 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. 

Vypracování prohlášení o přístupnosti 

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba 

ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913 má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt je: 

ZŠ a MŠ Frenštát p. R. 
Tyršova 913 
744 01 

telefon: 556 835 920 
e-mail: reditel@zstyrfren.cz 

Postupy pro prosazování práva 

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz 

Prohlášení provozovatele internetových stránek 

Tyto internetové stránky provozuje ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913.  

Správcem veškerého obsahu je ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913. 

Kontakt na technického provozovatele 

Webstyl 

Rožnov p. R. 

tel.: +420 739 512 277 

email: webstyl@email.cz 

IČ: 49585169 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm