Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Podpora čtenářství

Rozvojový program ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program ve vzdělávání:

Podpora čtenářství na základních školách.

Podrobné stránky projektu navštivte: ZDE

Projekt podalo 502 škol z celé republiky a hodnotitelé vybrali 68 škol, mezi které bude dotace rozdělena. Naší škole se podařilo dotaci zajistit pro projekt s názvem Už vím proč aneb Chci být chytrý jako encyklopedie. A o encyklopedie tady opravdu půjde. Každá třída na prvním stupni ZŠ dostane k dispozici tři druhy encyklopedií po pěti kusech. Jednotlivé ročníky budou mít jiné druhy encyklopedií, vždy podle náročnosti. Veškeré encyklopedie jsou určeny pro daný věk dítěte a vztahují se k aktuálně probíranému učivu. Tím se zajistí, že se děti každý rok seznámí s novými poznatky a zajímavostmi. Po jednom kuse z každého druhu encyklopedií bude umístěno i v žákovské knihovně. Žáci s encyklopediemi budou pracovat ve výuce, čeká na ně několik kol soutěží nejen vědomostních, ale i literárních. Soutěžní otázky budou vytvářeny tak, aby děti musely hledat a pátrat v encyklopediích umístěných ve své třídě. Tímto způsobem budou děti stále zdokonalovat nejen své čtenářské dovednosti, ale i schopnost analyzovat a syntetizovat nové i známé informace.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm