Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Ocenění

Ve dnech 8. – 9. října 2012 se v Malenovicích v hotelu KAM konala 5. krajská konference
k prevenci rizikových forem chování pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové.

Pro letošní ročník konference bylo zvoleno téma „Práce se třídou", v jehož duchu se nesly příspěvky a přednášky v jednotlivých sekcích našich předních odborníků na téma šikana, kázeňské problémy ve třídě či mapování vztahů v třídním klimatu.

Součástí konference bylo také ocenění 6 nejúspěšnějších škol Moravskoslezského kraje v oblasti prevence rizikových forem chování za školní rok 2011/2012. Za okres Nový Jičín získala ocenění ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. K jejím aktivitám v této oblasti patří účast ve dvouletém projektu „Rosteme spolu" občanského sdružení AVE z Petrovic u Karviné na podporu prevence rizikového chování, začlenění a realizace prevence rizikového chování do vlastního projektu EU Peníze školám, poskytování služeb školního psychologa, pestrá nabídka zájmových a mimoškolních aktivit pro žáky školy, důsledná a pečlivá práce výchovné komise, reagující pružně na podněty rizikového chování vně i uvnitř organizace.

Zdeňka Murasová, ředitelka školy

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm