Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Kroužek Mladý zdravotník

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Žáci naší základní školy mají možnost získat znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci v kroužku Mladý zdravotník.

V letošním školním roce se do kroužku přihlásilo 7 žáků z 3. ročníků. Pět nejlepších z nich utvoří hlídku, která nás bude reprezentovat 15. května na Oblastní soutěži hlídek mladých zdravotníků v Ostravě. Hlídky budou soutěžit v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravě postižených a obvazové technice. Na dvou stanovištích se budou prověřovat jejich znalosti o vzniku, historii a principech ČČK.

Pomoc v nelehké přípravě dětí na soutěž přislíbily dvě členky MS ČČK ve Frenštátě pod Radhoštěm, paní Marta Kurdelová a Eva Šandorová. Děkuji jim za ochotu a čas, který dětem věnují, velmi si toto vážím.

 Eva Sladká, vedoucí kroužku MZ

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm