Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Kontakty

  

  Jméno Funkce Telefon  E-mail 
Sekretariát Lenka Besedová hospodářka 556 835 920 sekretariat@zstyrfren.cz
Vedení školy RNDr. Zdeňka Murasová ředitelka 556 835 038
601 336 937
 reditel@zstyrfren.cz
   Mgr. Pavlína Maňasová zást. ředitelky pro 2. stupeň 556 808 563
603 437 245
 zastupci@zstyrfren.cz
  Mgr. Eva Sladká zást. ředitelky pro 1. stupeň 556 808 563
603 437 245
 zastupci@zstyrfren.cz
Sborovna     556 808 554  
Výchovný poradce Mgr. Eva Lípová  výchovný poradce 556 808 564 poradce@zstyrfren.cz
Preventista Mgr. Jana Bartošová met. prevence 556 808 554 preventista@zstyrfren.cz
Školní psycholog PhDr. Miroslava Vojnová školní psycholog 770 101 545 miroslava.vojnova@zstyrfren.cz
Školní družina Zdenka Kučerová vedoucí vych. 731 524 031 druzina@zstyrfren.cz
Školní jídelna Jitka Žurovcová vedoucí jídelny 556 835 806 jidelna@zstyrfren.cz
MŠ Markova Kateřina Balážová zást. ředitelky školy
pro předškolní vzdělávání
556 835 969 msmarkova1@seznam.cz
Kabinet Tv Mgr. Alena Lavičková učitelka 556 836 452 tv@zstyrfren.cz
Odloučené pracoviště
Tyršova 1053
  učitelé
školní družina
556 835 473
725 938 334
 
Správa ICT Mgr. Marek Křištof ICT koordinátor, správce ICT 556 835 920 sprava.ict@zstyrfren.cz
  Robin Labský správce ICT 556 835 920 sprava.ict@zstyrfren.cz

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm