Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Klub nadaných dětí

 

Školní rok 2019/2020

 

V letošním školní roce jsme se začali scházet 16. záři 2019, tak jako každý rok v pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

Podrobné informace naleznete na:

 

Školní rok 2017/2018

 

Klub nadaných dětí zahájí svou činnost 2. října 2017. Scházet se bude každé pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

Podrobné informace naleznete na:

 

Školní rok 2016/2017

Klub nadaných dětí v školním roce navštěvuje 13 dětí převážně z 1. a 2. ročníku. K růstu svých schopností, rozvíjejí logického myšlení, paměti a pozornosti využíváme opět mimo jiné řadu logických her, práci na počítačích, řešení pracovních listů, testů i tvůrčí práci s knihou.

Děti se v letošním roce pravidelně scházejí každé pondělí od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

Více brzy na nových internetových stránkách KND.

Školní rok 2015/2016

Klub nadaných dětí od začátku školního roku navštěvuje 16 dětí, ve druhém pololetí se připojí další nadané děti z 1. a 2. ročníku. K rozvoji svého intelektu mají k dispozici řadu nových naukových, logických a konstruktivních her, kvízů, rébusů, křížovek. Zařazována je práce s abstraktními symboly, cvičení paměti a pozornosti. V letošním roce se zaměřujeme také na práci s knihou a jinými zdroji informací, rovněž na schopnost vyhledávat a třídit informace.

Tradičně se děti scházejí každou druhou středu od 13.20 hodin do 14.50 hodin. Věnují se jim paní učitelka Mgr. Iva Lazarová a paní učitelka Mgr. Helena Křištofová.

GALERIE

Školní rok 2014/2015

V letošním školním roce pokračuje ve své činnosti Klub nadaných dětí. Formou her, prací na počítačích, řešením hlavolamů, vyplňováním kvízů, testů a pracovních listů dále rozvíjejí logické myšlení, analogii, kombinační schopnosti, prostorovou představivost, jazykový cit a další části intelektu 22 nadaným dětem. Od letošního roku se jim věnují paní učitelka Mgr. Iva Lazarová a paní učitelka Mgr. Helena Křištofová.

Děti se scházejí pravidelně každou druhou středu v roce od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913.

Školní rok 2013/2014

V září 2010 byl ve Frenštátě pod Radhoštěm založen Klub nadaných dětí, který je určen dětem základních škol, především žákům 1. stupně. Klub vznikl za spolupráce Mensy ČR, s finanční podporou města Frenštátu p. R. Na ZŠ Tyršova 913 pracuje Klub již čtvrtým rokem a k dnešnímu dni sdružuje 21 dětí. Jedná se vlastně o takovou volnočasovou aktivitu typu zájmového kroužku, kde si děti pod vedením paní učitelek Dagmar Davidové a Mgr. Ivy Lazarové mohou zábavným způsobem rozvíjet své logické a kognitivní nadání, a to formou nejrůznějších kvízů, deskových her, soutěží, exkurzí, her v přírodě či besed. Tyto aktivity tak žákům poskytují něco navíc, na co v běžné výuce není čas.

Děti se scházejí pravidelně dvakrát za měsíc, vždy ve středu od 13.20 hodin do 14.50 hodin v multimediální učebně ZŠ Tyršova 913. Zde mají k dispozici moderní počítače i kvalitně vybavenou knihovnu. Účast v Klubu je zdarma, jedinou podmínkou je vstupní test IQ s výsledkem 120 a více, který škola ve spolupráci s Mensou ČR pravidelně organizuje.

Mgr. Iva Lazarová

22. 1. 2014 nás navštívila paní Buriánová z městské knihovny a připravila si pro nás zajímavé úlohy.

Školní rok 2012/2013

V letošním školním roce jsme začali svou činnost 10 října. Budeme se pravidelně scházet 1x za 14 dní, vždy ve středu v multimediální učebně od 13:20 – 14:50 hod. Opět budeme řešit zajímavé úlohy, rébusy, křížovky, hrát hry a soutěžit v různých oborech. V letošním šk. r. jsme se všichni zapojili do logické olympiády pořádané Menzou. Přidali se i další žáci. Z 1. stupně celkem 22 žáků a z 2. stupně 46. V současné době je nás pouze 7, neboť bývalí členové přešli na Gymnázium nebo na 2. stupeň. Zveme mezi nás další šikovné žáky s IQ 120 a více. Ve větším kolektivu je více zábavy. Těšíme se na vás.

vedoucí klubu Dagmar Davidová

V lednu 2013 po testování IQ nám přibylo mnoho nových členů. V současnosti je nás celkem 23. Kromě p. uč. Davidové začala s námi pracovat i p. uč. Lazarová. Scházíme se 1 krát za čtrnáct dní vždy ve středu v době 13:20 – 14:50 v multimediální učebně v 1. patře. Řešíme různé osmisměrky, doplňovačky, bludiště, zajímavé úlohy, hrajeme stolní logické hry. Při řešení úloh využíváme i mnoho počítačových programů. Na každou další schůzku se vždy těšíme.

vedoucí klubu

Honba za pokladem

Ve středu 19. 6. 2013 jsme se naposledy sešli v tomto školním roce. Snad tropické vedro způsobilo, že mnozí „iqáči", jak si dětí říkají, nepřišli. Přesto jsme prožili příjemné odpoledne hrou Honba za pokladem. Ten se nakonec ukrýval v malé tělocvičně.

IQ park Liberec

10. dubna. 2013 jsme navštívili interaktivní výstavu hlavolamů, jazykolamů, optických klamů, hádanek a iluzí v Domě kultury ve Frenštátě p. R. Science centra IQ park Liberec. Aktivně jsme se zapojili do řešení zadaných úkolů.

Všem se nám tam moc líbilo.

Školní rok 2011/2012

Dne 21. 9 jsme zahájili činnost ve školním roce 2011/12. Zatím je nás 10. Zveme i další zájemce z 1. stupně, kteří prošli testováním a mají písemné potvrzení, že jejich IQ je vyšší než 120. Další schůzka se uskuteční 12. října v době 13:20 – 14:50 hod. v multimediální učebně v 1. patře.

vedoucí klubu D. Davidová

V září 2010 byl ve Frenštátě p. R. založen Klub nadaných dětí, především pro žáky 1. stupně základních škol. Tento Klub vznikl za spolupráce Mensy ČR, obou škol s finanční podporou Města Frenštát p. R. V současné době má 17 členů (14 ze ZŠ Tyršova 913 a 3 ze ZŠ Záhuní). Děti si pod vedením p. uč. Dagmar Davidové a Mgr. Hany Frydrychové budou zábavnou formou prohlubovat své vědomosti a dovednosti v oblasti matematiky, přírodovědy, zeměpisu apod. Od září do prosince se budou scházet v multimediální učebně při ZŠ Tyršova, kde mají k dispozici také počítače a knihovnu s čítárnou. Účast v Klubu je pro děti zdarma, není podmíněna školními výsledky, ale výsledky testu IQ. Více o aktivitách Klubu na http://www.mensa.cz/nadane-deti/knd/

Termíny setkání v měsíci dubnu: 6. a 20., vždy v době 13:30 – 15:00 v multimediální učebně (1. patro).

Dagmar Davidová
Akce

V sobotu 27. 11. 2010 jsme navštívili výstavu Příběh planety Země, výstavu maket námořních lodí a Miniuni v Ostravě.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm