Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Členové ŠPP

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Radana Filipová, Mgr. Eva Lípová

Konzultační hodiny

Po: 15:00 - 15:45    Mgr. Eva Lípová

St: 15:00 - 15:45    Mgr. Eva Lípová

Čt: 10:00 - 10:45    Mgr. Eva Lípová

Čt: 10:00 - 10:45    Mgr. Radana Filipová

Jinak v předem dohodnutém termínu.

 

Kontakt

Tel.: 556 835 920, 556 808 564
E-mail: poradce@zstyrfren.cz

 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
KOORDINÁTOR PRO NADANÉ ŽÁKY

Mgr. Jana Bartošová

Konzultační hodiny

ČT: 10.00 - 10.35

Jinak v předem dohodnutém termínu.

 

Kontakt

Tel.: 556 835 920

E-mail: preventista@zstyrfren.cz

 

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

PhDr. Miroslava Vojnová

Konzultační hodiny

Po:      8.00 – 15.00

Út:      8.00 – 13.00

St:      8.00 – 15.00

Čt:      8.00 – 13.00

Po domluvě lze i mimo stanovené hodiny.

 

Kontakt

Tel: 770 101 545
E-mail: miroslava.vojnova@zstyrfren.cz

 

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
KOORDINÁTOR ASISTENTŮ PEDAGOGA

Mgr. Eva Petrová

Konzultační hodiny

Konzultace v předem dohodnutém termínu.

 

Kontakt

Tel: 773 072 234
E-mail: eva.petrova@zstyrfren.cz

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm