Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Informace k provozu škol od 15. února 2021

12.02.2021

 

Na základě sdělení MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud, opatření ve školství se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (§ 69 odst. 1 - Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku).

Ve vzdělávání a provozu školy nedochází  k žádným změnám, tj. nadále se prezenčně vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. až 9. ročníku se vzdělávají distančně.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm