Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Úhrada stravného a omlouvání obědů

11.02.2021

 

Vážení rodiče,

úhrada stravného ve ŠJ inkasem či jiným způsobem stále probíhá, jelikož není známo, kdy bude žákům umožněný návrat do školy a žáci v distanční výuce mají nárok na odebírání obědů do jídlonosiče.

Strávníci hradí i v současné době každý měsíc skutečný počet obědů v daném měsíci (stravovací dny) s odpočtem za omluvené obědy z předešlého měsíce. Např. v prosinci je počítána platba na měsíc leden (19 dnů) s odpočtem omluvených obědů za měsíc listopad, v lednu je počítána platba na měsíc únor (20 dnů) s odpočtem omluvených obědů za měsíc prosinec, atd. Obědy jsou tedy vyúčtovávány průběžně.

Dovolte mi připomenout, že žáci navštěvovali školu buď plně (1. stupeň a 9. ročník) nebo alespoň částečně (6. až 8. ročník) od 30. listopadu do 18. prosince 2020.

V případě nejasností se s dotazem obraťte přímo na vedoucí školní jídelny.

                                                                                                                                                              Jitka Žurovcová,

vedoucí školní jídelny

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm