Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Upozornění pro rodiče

31.08.2020

 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

pokud se vracíte z dovolené z níže uvedených zemí (Chorvatsko, Francie) v závěru prázdnin, nahlaste tuto skutečnost třídnímu učiteli svého dítěte a dbejte důsledně doporučení hlavní hygieničky (viz níže) – tzn. vybavte své dítě do školy rouškou při jeho pobytu ve společných prostorách i ve třídě  po dobu alespoň 10 dní, případně zvažte po stejnou dobu domácí karanténu.

Děkujeme za pochopení.

Doporučení hlavní hygieničky ČR cestovatelům po návratu z Chorvatska a Francie (z 27. 8. 2020)

  • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
  • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
  • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
  • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
  • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
  • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
  • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm