Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Sběrová akce JARO 2018

17.05.2018

 

 Na začátku květnového týdne proběhl na školním dvoře jarní sběr papíru. Naše škola se do sběrové soutěže Zelený strom zapojuje každoročně již od roku 1992 a pravidelně obsazuje v rámci Moravskoslezského kraje přední příčky.

Ve středu a ve čtvrtek výběr papíru začínal v 7.15 a končil v 16.00 hodin. V pátek byl sběr ukončen ve 12 hodin, aby se stihl uklidit školní dvůr.

         Ve středu měla sběrová akce plynulejší průběh. Bylo vidět, že se sběr rozjíždí. Pomocníci stačili plnit kontejnery a sběrna v Novém Jičíně plynule odvážet. Větší nápor přišel ve čtvrtek a poté i v pátek. To už se začínaly tvořit fronty. Chlapci, kteří pomáhali při sběru a bez kterých by to nešlo, přenesli na váhu a pak do velkých zelených kontejnerů přes 30 tun papíru.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům, příbuzným našich žáků i žákům samotným za to, že se zapojili do naší každoroční sběrové akce. Podpořili touto cestou sponzorování Záchranné stanice v Bartošovicích, kde nejlepší sběrači předají finanční dar. Odměnou pro ně bude program připravený v záchranné stanici. Výtěžek bude také účelně využit k nákupu pomůcek a vybavení pro rozvoj vzdělávací činnosti žáků, úpravu zahradního domku, k nákupu odměn pro nejlepší sběrače a žáky, kteří pomáhali při sběrové akci.

Velký dík patří i chlapcům 8. A, 8. C, 9. A, 9. B a 9. C., kteří byli nápomocni při realizaci sběrové akce – tj. vážení, odebírání, třídění papíru a plnění kontejnerů. Byli to tito žáci: Dalibor Ott, Martin Horečka, Natanael Janák, Lukáš Kutáč, Marek Kotrba, Ladislav Žlebek, Karel Šindler, Dominik Jozek, Jan Blažek, Daniel Sládeček, David Gillar, Radek Vavroš, Prokop Blažek a Jakub Špaček.

Jarní sběr přinesl 31 854 kg a za celý školní rok 2017/2018 se nasbíralo 52 417 kg starého papíru. Žáci prvního stupně na jaře donesli 18 233 kg a žáci druhého stupně 11 418,5 kg. Do sběrové akce se zapojily i děti Mateřské školy Markova, které na jaře přispěly 2 202,5 kg papíru.

Letos nám počasí přálo a přispělo k hladkému průběhu sběru. Děkujeme všem, kteří nám pomohli. Doufáme, že ve sběrové soutěži Zelený strom opět zvítězíme.

                                                                                                          Mgr. Alena Maňasová

 

GALERIE

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm