Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Školská rada

Podle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913 v souladu s volebním řádem ze dne 18. května 2005 zřízena školská rada. Zřizovatel stanovil, že školská rada bude mít šest členů. Volební období členů školské rady je tři roky. Třetinu členů školské rady zvolili zákonní zástupci žáků, třetinu členů zvolili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů jmenoval zřizovatel. 

Funkční období stávající školské rady je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023

Členové školské rady:

Mgr. Jana Bartošová    zastupuje pedagogy
Zdeňka Čadová zastupuje rodiče
JUDr. Petr Holášek zastupuje rodiče
Mgr. Jiří Novotný    zastupuje zřizovatele
Mgr. Gabriela Strakošová zastupuje pedagogy
PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D.  zastupuje zřizovatele 

Zasedání školské rady:  

Datum Usnesení
7.10.2020

 1. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
 2. Školská rada schválila Dodatek č. 1 ke školnímu řádu
 3. Předsedkyně ŠR svolává školskou radu na březen 2021

11.6.2020

 1. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019.
 2. Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI a protokol o kontrole z února 2020.
 3. Školská rada vzala na vědomí informace o opravách a údržbě budov v roce 2020.
 4. Školská rada vzala na vědomí informace o probíhající distanční výuce.
 5. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2020.

30.9.2019

 1. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2018/2019.
 2. Školská rada bere na vědomí Koncepci rozvoje školy na období 2019 - 2025.
 3. ŠR schválila změny ve školním řádu.
 4. Předsedkyně ŠR svolává školskou radu na březen 2020.

28.3.2019

 1. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018.
 2. ŠR bere na vědomí zprávu o opravách a údržbě budov v roce 2019.
 3. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2019.

26.9.2018

 1. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2017/2018.
 2. ŠR schválila aktualizaci školního řádu - dodatek č. 2.
 3. Předsedkyně ŠR svolává školskou radu na březen 2019.

20.3.2018

 1. Školská rada zvolila předsedu ŠR.
 2. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.
 3. ŠR bere na vědomí opravy a údržbu budov v roce 2018.
 4. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2018.

11.10.2017

 1. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2016/2017.
 2. ŠR schválila aktualizovaný školní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků, platné od 1. 9. 2017
 3. ŠR projednala pravidla používání mobilu ve škole a vyjádřila souhlas s omezením jejich užívání ve škole.
 4. Příští školská rada bude svolána na březen 2018.

23.3.2017

 1. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016.
 2. ŠR bere na vědomí opravy a údržbu budov v roce 2017.
 3. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v září 2017.

15.9.2016

 1. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2015/2016.
 2. ŠR schválila dodatek ke školnímu řádu.
 3. ŠR bere na vědomí návrh na opravy a údržbu ZŠ a MŠ pro rok 2017.
 4. ŠR bere na vědomí návrh rozpočtu školy pro rok 2017.
 5. ŠR bere na vědomí změny v ŠVP.
 6. Předsedkyně ŠR svolává další školskou radu na březen 2017.

29.3.2016

 1. Školská rada projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015.
 2. ŠR vzala na vědomí opravy a údržbu budov v roce 2016.
 3. Příští zasedání ŠR svolá předsedkyně ŠR v červnu a následně v září 2016.

21.9.2015

 1. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2014/2015.
 2. ŠR schválila školní řád a dodatek č. 1 k hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy.
 3. ŠR bere na vědomí návrh na opravy a údržbu ZŠ a MŠ pro rok 2016.
 4. ŠR bere na vědomí rozpočet školy pro rok 2016.
 5. Předsedkyně ŠR svolává další schůzi na březen 2016.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm