Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyvěšeno dne: 20.5.2020

Rozpočet na rok na rok 2020

 

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

Schválen dne 13. 5. 2020 Radou města Frenštát pod Radhoštěm číslo 970/38/RM/2020.

 v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Schválený rozpočet na rok 2019
49 829 49 892 -63 466 403 63 50 295 50 295 0 55
Plnění rozpočtu za rok 2019
53 806 53 886 -80 595 456 139 54 401 54 342 59 71
Návrh rozpočtu na rok 2020
57 912 57 971 -59 492 433 59 58 404 58 404 75

 

Zpracovala:      Besedová Lenka                                            20.05.2020

Schválila:         RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy,      20.05.2020

Rozpočet na rok 2020 v pdf

 

 

Vyvěšeno dne: 2.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) 

na období let 2022 až 2023

schváleno Radou města dne 25. 11. 2020, čj 1292/50/RM 2020

 

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

         v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
2022
53 380 53 428 -48 338 290 48 53 718 53 718 0
2023
53 380 53 428 -48 338 290 48 53 718 53 718 0

 

Schválila: RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy, 1.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu v pdf

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm