Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyvěšeno dne: 20.5.2019 

 Rozpočet na rok 2019

 

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

Schváleno Radou města dne 15.5.2019 č.j. 351/15/RM/2019

 

Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Schválený rozpočet na rok 2018
45 074 45 139 -65 459 394 65 45 533 45 533 0 73
Plnění rozpočtu za rok 2018
47 112 47 152 -40 595 450 145 47 707 47 602 105 75
Návrh rozpočtu na rok 2019
49 829 49 892 -63 466 403 63 50 295 50 295 55

 

Schválila:         RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy,      17.05.2019

Rozpočet na rok 2019 v pdf

 

 

Vyvěšeno dne: 12.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) 

na období let 2021 až 2022

 čj. ZSMSTYFR/788/2019

 

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

         v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
2020
53 380 53 510 -130 420 290 130 53 800 53 800 0
2021
53 380 53 510 -130 420 290 130 53 800 53 800 0

 

Schválila: RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy, 7.11.2019

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2021 byl schválen RM Frenštát pod Radhoštěm čj. 739/29/RM/2019 dne 9. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu v pdf

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm