Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyvěšeno dne: 22.5.2018 

 Schválený rozpočet na rok 2018

Schváleno usnesením Rady města číslo  2122/87/RM/2018 ze dne 16. 5. 2018.

 

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

 

Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Schválený rozpočet na rok 2017
40 345 40 467 -122 413 291 122 40 758 40 758 0 97
Plnění rozpočtu za rok 2017
42 283 42 220 63 552 403 149 42 835 42 623 212 99
Návrh rozpočtu na rok 2018
45 074 45 139 -65 459 394 65 45 533 45 533 73

 

 

Vyvěšeno dne: 2.11.2018

Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) 

na období let 2020 až 2021

( návrh )

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

         v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
2020
53 380 53 510 -130 420 290 130 53 800 53 800 0
2021
53 380 53 510 -130 420 290 130 53 800 53 800 0

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm