Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyvěšeno dne: 4.5.2021

Schválený rozpočet na rok 2021

čj. 434/2021

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

schváleno Radou města dne 28. 4. 2021 pod číslem 1556/63/RM/2021

 v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Schválený rozpočet na rok 2020
57 912 57 971 -59 492 433 59 58 404 58 404 0 75
Plnění rozpočtu za rok 2020
58 224 58 202 22 396 371 25 58 620 58 573 47 88
Návrh rozpočtu na rok 2021
62 078 62 106 -28 311 283 28 62 389 62 389 82

 

Zpracovala:      Besedová Lenka                                            4.5.2021

Schválila:         RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy,      4.5.2021

Rozpočet na rok 2021 v pdf

 

 

Vyvěšeno dne: 3.11.2021

Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) 

na období let 2023 až 2024

návrh

 

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

         v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
2023
53 380 53 428 -48 338 290 48 53 718 53 718 0
2023
58 550 58 598 -48 338 290 48 58 888 58 888 0

 

Schválila: RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy, 3.11.2021

Střednědobý výhled rozpočtu (návrh) v pdf

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm