Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2023

Rozpočet na rok 2023

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

schváleno Radou města dne 26. 4. 2023, číslo usnesení 289/15/RM/2023

 v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Schválený rozpočet na rok 2022
64 336 64 393 -57 391 334 57 62 389 62 389 0 89
Plnění rozpočtu za rok 2022
66 364 66 465 -101 599 415 184 66 963 66 880 83 90
Návrh rozpočtu na rok 2023
68 021 68 035 -14 385 371 14 68 406 68 406 0 93

 

Zpracovala:      Besedová Lenka                                            28. 4. 2023

Schválila:         RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy,      28. 4. 2023

Rozpočet na rok 2023 v pdf

 

 

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) 

na období let 2024 až 2025

schváleno Radou města dne 14. 12. 2022, usnesení č. 70/5/RM/2022 bod II.

 

Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 74401 Frenštát pod Radh., okres Nový Jičín 

IČ: 47657651

         v tis. Kč
Hlavní činnost 
Doplňková činnost
Celkem 
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
Výnosy
Náklady
Výsledek
hospodaření
2024
58 550 58 598 -48 338 290 48 58 888 58 888 0
2025
63 960 64 017 -57 391 334 57 64 351 64 351 0

 

Schválila: RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy, 14. 11. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu v pdf

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm