Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Využití výtěžku sběru

2015/2016:

Finanční výtěžek z podzimního i jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství činil 110 040 Kč a byl použit na zakoupení dvou promítacích sestav do kmenových tříd (dataprojektor, PC, plátno, ozvučení).

2016/2017:

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 34 256 Kč byl zaslán na účet Klubu rodičů k financování odměn pomocníkům při sběru (v obou kolech sběru 2016/17, 2017/18), vítězům sběrové akce (kolektivy a jednotlivci) a zájezdu do záchranné stanice v Bartošovicích. Finanční výtěžek z jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství činil 66 620 Kč a byl použit na nové vybavení zahradního domku na školní zahradě v roce 2018.

2017/2018:

Finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 33 200 Kč byl použit k financování vybavení zahradního domku na školní zahradě v roce 2018. Finanční výtěžek z jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství činil 54 220 Kč a bude použit na zakoupení nových laviček na chodby pro žáky v závěru roku 2018.

2018/2019:

V uplynulém školním roce 2018/2019 činily příjmy z podzimního sběru (2018) 33 908 Kč a za jarní sběr (2019) 42 026 Kč. Jedná se o ostatní příjmy organizace. Odměna za 1. místo ve sběrové soutěži činila 10 000 Kč (firma ORC Groups. r. o. poskytla škole finanční dar, který je účelově určen na nákup učebních pomůcek a materiálu pro žáky školy).

Z finančních prostředků, které jsme díky Vám a Vašim dětem získali, jsme tak nad rámec plánovaného rozpočtu, mohli pro žáky školy pořídit:

Rok 2018                příjem
podzim 33 908
  
  výdaj
Materiál a UP pro děti v MŠ 1 823
Materiál a UP pro děti v MŠ 1 197
Lavičky ke třídám (chodby) 30 888
  33 908
  
Rok2019 příjem
jaro 42 026
  
  výdaj
Odměny pro děti MŠ 597
Materiál, UP pro děti v MŠ 1 113
Materiál, UP pro děti v MŠ 154
Materiál, UP pro děti v MŠ 2 139
Dofinancování projekční sestavy do kmenové třídy 32 528
Dar od žáků školy pro záchrannou stanici v Bartošovicích                     4 000
Odměna pro žáky divadelního kroužku 288
  40 819
Zůstatek 1 207

 

Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky z této akce byly využity účelně a hospodárně a díky této aktivitě může být výuka Vašich dětí zase o něco zajímavější. Za Vaši přízeň děkujeme a věříme, že s Vaší pomocí, pomocí Vašich dětí a také pomocí občanů města budeme moci v této soutěži i nadále pokračovat.

 

Vyúčtování sběrových akcí za jednotlivé roky je průběžně kontrolováno a je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy, případně u paní hospodářky.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm