Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Projekt Ovoce a mléko do škol

       

         Vážení rodiče,

naše škola je přihlášena do Školního projektu Evropské unie „Ovoce a zelenina do škol" a „Mléko do škol“.

Cílem projektu je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny a také mléka a mléčných výrobků v jídelníčku školních dětí, vytvořit zdravé stravovací návyky a bojovat proti epidemii dětské obezity.

 

 Všichni žáci 1. až 9. ročníku dostávají ve škole bezplatně ovocnou a mléčnou svačinu každou lichou středu v měsíci z bohaté nabídky Ovocentra V+V s. r. o. z Valašského Meziříčí. Tato moravská firma nám dále nabízí doprovodné programy, exkurze ve svém velkoskladu či návštěvy ve škole – odborné přednášky veselou formou s firemním maskotem a soutěžemi. Distribuce ovocných a mléčných svačin probíhá formou čerstvých balíčků dodávaných žákům o velké přestávce při závozu přímo do tříd.

Při některých dodávkách získává třída také barevné letáčky s informacemi o dodaném ovoci a zelenině, na jejich zadní straně jsou kvízy a doplňovačky pro děti. Jednou ročně obdrží také česko-anglické vzdělávací pexeso, vytvořené z obrázků dětí, školní rozvrh, záložky a jiné drobné dárky.

Heslo Ovocentra: Ovoce my dobře známe, zdraví do škol dodáváme.

Ukázka svačin:

     

Vzdělávací letáčky:

Více na: http://www.ovocedoskol.szif.cz

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm