Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Celoroční přehled akcí

Plán akcí mateřské školy na školní rok 2019/2020

 

ZÁŘÍ

 • Plavecký kurz
 • Akce pro rodiče Mami, tati, pojď si se mnou hrát

  

ŘÍJEN

 • Dýňování – tvořivá dílna s rodiči
 • Pohádkový příběh zaměřený na životosprávu Křoupat zdravě – dá se hravě
 • Sběrová akce papíru, podzimních přírodnin
 • Fotografování dětí

 

LISTOPAD

 • Prohlídka městské radnice, kostela Sv. Martina
 • Divadlo Kapsa – muzikál Putování ztracené kapky
 • Program ilustrátora dětských knih
 • Pouštění draků na Marku

 

PROSINEC

 • Vánoční program v městském muzeu
 • Výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. - Vánoce na dědině
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova
 • Divadelní představení Obušku z pytle ven
 • Zábavný pořad s písničkami Vánoce s kamarády

 

LEDEN

 • Dětský svět
 • Zimní olympiáda

 

ÚNOR

 • Lyžování se sluníčkem – lyžařský kurz v areálu Bílá
 • Karneval – akce s rodiči, vystoupení Valášku

 

BŘEZEN

 • Pohádkové čtení nejen s babičkou – akce s rodiči, prarodiči
 • Vynášení Mařeny
 • Hledání klíče k otevírání j

DUBEN

 • Velikonoční program v městském muzeu
 • Přednáška pro rodiče o školní zralosti
 • Návštěva ZŠ Tyršova
 • Výlet na farmu v Tiché za zvířátky
 • Dopravní hřiště
 • Beseda v MŠ s příslušníkem Policie
 • Výlet na jízdárnu
 • Soutěž o nejkrásnější vajíčko

 

KVĚTEN

 • Zájezd do Divadla loutek v Ostravě
 • Školní slavnost ke Dni matek
 • Školní výlet s rodiči
 • Návštěva u hasičů
 • Exkurze u rychlé záchranné služby
 • Sběrová akce papíru – ZŠ Tyršova
 • Závěrečný koncert ZUŠ

 

ČERVEN

 • Sportovní olympiáda
 • Výlet k rybníku
 • Cesta za pokladem – rozloučení s budoucími prvňáčky
 • Výchovný koncert ZUŠ
 • Závěrečná ukázka z kroužku Flétničky a Angličtiny
 • Čtení školáků ze ZŠ Tyršova našim dětem
 • Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova
 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

 • Účast na výstavách výtvarných prací
 • Plavecký kurz
 • Účast na divadelních představeních v kulturním domě dle nabídky
 • Účast na programu v knihovně – každý měsíc
 • Vystoupení souborku Valášek na různých akcích
 • Účast na akci Víčkobraní
 • Pohádky v kině dle nabídky

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm