Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Celoroční přehled akcí

Plán akcí mateřské školy na školní rok 2021/2022

ZÁŘÍ

 • Adaptační program Mami, tati, pojď si se mnou hrát
 • Záchranná stanice Bartošovice
 • Plavecký kurz pro nejstarší děti
 • Pohádka O prasátku Arturovi

ŘÍJEN

 • Podzimní tvořivá dílna
 • Sběrová akce papíru, podzimních přírodnin
 • Den se záchranáři
 • Uspávání broučků

LISTOPAD

 • Prohlídka městské radnice, kostela Sv. Martina
 • Program ilustrátora dětských knih
 • Vánoční fotografování dětí
 • Pouštění draků na Marku

PROSINEC

 • Vánoční program v městském muzeu
 • Výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. - Vánoce na dědině
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova

LEDEN

 • Pásmo pohádek v kině
 • Zimní pohybové hry

ÚNOR

 • Lyžování se sluníčkem – lyžařský kurz v areálu Bílá
 • Karneval – akce s rodiči, vystoupení Valášku

BŘEZEN

 • Pohádkové čtení nejen s babičkou – akce s rodiči, prarodiči
 • Vynášení Mařeny
 • Hledání klíče k otevírání jara

DUBEN

 • Velikonoční program v městském muzeu
 • Přednáška pro rodiče o školní zralosti
 • Návštěva ZŠ Tyršova
 • Výlet na farmu v Tiché za zvířátky
 • Dopravní hřiště
 • Beseda v MŠ s příslušníkem Policie
 • Výlet na jízdárnu
 • Tvořivá dílna O nejkrásnější velikonoční vajíčko

KVĚTEN

 • Zájezd do Divadla loutek v Ostravě
 • Školní slavnost ke Dni matek
 • Školní výlet
 • Návštěva u hasičů
 • Sběrová akce papíru – ZŠ Tyršova
 • Závěrečný koncert ZUŠ

ČERVEN

 • Sportovní olympiáda
 • Výlet k rybníku
 • Cesta za pokladem – slavíme Den dětí
 • Výchovný koncert ZUŠ
 • Závěrečná ukázka z kroužku Flétničky
 • Čtení školáků ze ZŠ Tyršova našim dětem
 • Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova
 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
 • Beseda Bezpečně o prázdninách
 • Pasování školáků

AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

 • Účast na výstavách výtvarných prací
 • Plavecký kurz
 • Účast na divadelních představeních v kulturním domě dle nabídky
 • Účast na programu v knihovně – každý měsíc
 • Vystoupení souborku Valášek na různých akcích
 • Pohádky v kině dle nabídky

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm