Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Celoroční přehled akcí

Plán akcí mateřské školy na školní rok 2022/2023

 

ZÁŘÍ

· Knihadýlko v městské knihovně

· Plavecký kurz pro nejstarší děti

· Pohádky v kině

 

ŘÍJEN

· Podzimní tvořivá dílna

· Sběrová akce papíru, podzimních přírodnin

· Týden vědy – Úžasné divadlo fyziky

· Uspávání broučků – akce s rodiči

· Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Bartošovicích

· Zelená učebna v ZŠ Tyršova (vzdělávací program pro předškoláky)

· Halloween a strašidla

 

LISTOPAD

· Projektový týden Poznáváme naše město

· Program ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka

· Vánoční fotografování dětí

· Pouštění draků na Marku

· Divadelní představení Princezna se zlatou hvězdou na čele

 

PROSINEC

· Vánoční program v městském muzeu

· Výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. - Vánoce na dědině

· Mikulášská nadílka

· Vánoční tvořivá dílna

· Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova

· Divadelní představení Kamarádi – V Betlémě

· Zdobení vánočních stromků na náměstí

 

LEDEN

· Pásmo pohádek v kině

· Zimní pohybové hry

· Třídní schůzky

 

ÚNOR

· Lyžování se sluníčkem – lyžařský kurz v areálu Bílá

· Karneval – akce s rodiči, vystoupení Valášku

 

BŘEZEN

· Pohádkové čtení nejen s babičkou – akce s rodiči, prarodiči

· Vynášení Mařeny

· Hledání klíče k otevírání jara

· Divadelní představení Kamarádi – Křemílek a Vochomůrka

 

DUBEN

· Velikonoční program v městském muzeu

· Přednáška pro rodiče o školní zralosti

· Návštěva ZŠ Tyršova

· Výlet za zvířátky

· Dopravní hřiště

· Beseda v MŠ – Policie ČR

· Výlet na jízdárnu

· Tvořivá dílna O nejkrásnější velikonoční vajíčko

· Zdobení velikonočních břízek na náměstí

 

KVĚTEN

· Zájezd do Divadla loutek v Ostravě

· Zápis dětí do MŠ

· Školní slavnost ke Dni matek

· Školní výlet

· Návštěva u hasičů

· Sběrová akce papíru – ZŠ Tyršova

· Závěrečný koncert ZUŠ

· Fotografování dětí

 

ČERVEN

· Sportovní olympiáda

· Výlet na jízdárnu – akce s rodiči

· Cesta za pokladem – slavíme Den dětí

· Výchovný koncert ZUŠ

· Závěrečná ukázka z kroužku Flétničky

· Čtení školáků ZŠ Tyršova našim dětem

· Pohádka dramatického kroužku ZŠ Tyršova

· Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

· Beseda Bezpečně o prázdninách

· Pasování školáků

· Adaptační týden pro nově přijaté děti a rodiče

 

AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

· Účast na výtvarných výstavách

· Plavecký kurz

· Účast na divadelních představeních v kulturním domě dle nabídky

· Program pro seniory v Domově Hortenzie

· Vystoupení souborku Valášek na různých akcích

· Pohádky v kině dle nabídky

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm