Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Klub rodičů

KLUB RODIČŮ ZŠ TYRŠOVA, NADAČNÍ FOND

je dobrovolnou, nevýdělečnou právnickou osobou, která se řídí Statutem nadačního fondu. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Nadační fond vznikl dle zákona č. 89/2012 Sb. zápisem v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 6. prosince 2014.

Sídlo nadačního fondu je umístěno na adrese Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913.

Identifikační číslo nadačního fondu: 035 66 889

Nadační fond je zřízen za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.

 

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU

Činnost nadačního fondu se řídí Statutem nadačního fondu, jenž vychází ze Smlouvy o založení nadačního fondu, kterou mezi sebou uzavřeli zřizovatelé fondu. Nadační fond řídí tříčlenná správní rada.

Nadační fond shromažďuje finanční prostředky na podporu činnosti Základní školy Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky škole, žákům školy, třídním kolektivům školy, pedagogickým a výchovným pracovníkům školy v souladu s účelem nadačního fondu.

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazečů o nadační příspěvek nebo na základě doporučení člena správní rady. V žádosti nebo doporučení je nutné uvést, na jaký účel má být nadační příspěvek poskytnut a v jaké výši. O nadační příspěvek lze zažádat prostřednictvím vedení školy nebo formou žádosti zaslanou na e-mailovou adresu nadačního fondu.

O přidělení příspěvku a jeho výši rozhoduje správní rada. Na poskytnutí nadačního příspěvku z majetku nadačního fondu není právní nárok.

Nadační fond jakožto nástupce původního Klubu rodičů při ZŠ Tyršova 913, o. s. je i nadále připraven plnit funkci prostředníka a zastupovat rodiče v případě řešení jakýchkoliv problémů, jež by nastaly ve vztahu mezi žáky, resp. jejich rodiči a školou. S případnými podněty se můžete na nadační fond a jeho správní radu obracet prostřednictvím kontaktu, který naleznete zde na webových stránkách školy.

 

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

Činnost nadačního fondu řídí tříčlenná správní rada, která je statutárním orgánem nadačního fondu. Jménem správní rady jedná buď předseda správní rady, nebo její dva členové.

 

Předseda:                  Ivana Mikesková

Členové:                    Kateřina Koblihová

                                  Kateřina Richterová

Revizor:                     Jana Adámková

 

Kontaktní e-mailová adresa: klub.rodicu.tyrsova@gmail.com 

Webové stránky Klubu rodičů: www.tyrsovak.cz